Medicīniskās pretindikācijas un kārtība, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.

Atzinumu sniegšanas termiņš ir beidzies!
Ja sniegsiet atzinumu pēc noteiktā termiņa, tad atbildīgā ministrija ir tiesīga virzīt projektu neapstrādājot šo atzinumu iebildumus un priekšlikumus!
Lai iesniegtu iebildumus / priekšlikumus ir jāpieslēdzas kā juridiskas personas pārstāvim!
Projekta ID
22-TA-1435
Tiesību akta nosaukums
Medicīniskās pretindikācijas un kārtība, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.
Tiesību akta veids
Noteikumu projekts
Atbildīgā ministrija
Veselības ministrija
Politikas jomas
Veselības aprūpe
Sagatavotājs
Viktorija Korņenkova (VM)
Atsaukšanas komentārs
Veselības ministrija atsauc Ministru kabineta noteikumu projektu "Medicīniskās pretindikācijas un kārtība, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai" (Nr. 22-TA-1435), jo projekts ir zaudējis savu aktualitāti. Projektā iekļautās tiesību normas ir ietvertas Ministru kabineta noteikumu projektā "Noteikumi par veselības pārbaudēm un medicīniskajām pretindikācijām ieroču glabāšanai un darba ar ieročiem veikšanai, kā arī apsardzes sertifikāta saņemšanai un apsardzes komersanta reģistrēšanai" (Nr.22-TA-2401), kas pieņemts Ministru kabineta 25.04.2023 sēdē.

Saskaņošana

Pieprasīts
Sniegšanas termiņš
01.06.2022.
15.06.2022.

Sabiedrības līdzdalības

Līdzdalības veids
Termiņš
16.05.2022. - 26.05.2022.