Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Medicīniskās pretindikācijas un kārtība, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.
Līdzdalības veids
Diskusija/apspriede
Tiesību akta atsaukšanas komentārs
Veselības ministrija atsauc Ministru kabineta noteikumu projektu "Medicīniskās pretindikācijas un kārtība, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai" (Nr. 22-TA-1435), jo projekts ir zaudējis savu aktualitāti. Projektā iekļautās tiesību normas ir ietvertas Ministru kabineta noteikumu projektā "Noteikumi par veselības pārbaudēm un medicīniskajām pretindikācijām ieroču glabāšanai un darba ar ieročiem veikšanai, kā arī apsardzes sertifikāta saņemšanai un apsardzes komersanta reģistrēšanai" (Nr.22-TA-2401), kas pieņemts Ministru kabineta 25.04.2023 sēdē.
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
      Šobrīd likums aizliedz izsniegt apsardzes sertifikātu, kā arī speciālo atļauju (licenci) personai, kurai diagnosticētas medicīniskās pretindikācijas, kas dod pamatu apšaubīt tās spēju veikt apsardzes darbību. Vienlaikus Likuma 7. un 14. pantā ir iekļauts deleģējums Ministru kabinetam noteikt augstāk minētās medicīniskās pretindikācijas un kārtību, kādā izvērtē medicīniskās pretindikācijas apsardzes sertifikāta, kā arī speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai, lai nodrošinātu personas veselības stāvokļa individuālu izvērtējumu, tādējādi, paredzot izņēmumu no absolūtā aizlieguma, ja persona, kurai diagnosticēta attiecīgā atkarība, ir stabilā remisijas fāzē, un tai nav medicīnisku pretindikāciju attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un pienākumu veikšanai, kā tas tika norādīts Satversmes tiesas spriedumā.
    Patlaban vēl nav spēkā regulējums, kas paredz narkologam un psihiatram veikt attiecīgu individuālu personas veselības stāvokļa izvērtējumu, nosakot, vai personām, kuras vēlas saņemt apsardzes darbības sertifikātu vai speciālo atļauju (licenci) apsardzes pakalpojumu sniegšanai, ir Likumā noteiktās medicīniskās pretindikācijas, kuras liedz saņemt augstāk minētos dokumentus. 
 
Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir noteikt medicīniskās pretindikācijas un kārtību, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.
Politikas jomas
Veselības aprūpe
Teritorija
Latvijas Republika
Sanāksmes vieta
Veselības ministrija organizēs attālinātu sanāksmi MS Teams platformā
Norises laiks
27.05.2022. 13:00 - 14:00
Informācija
Sabiedriskā apspriede paredzēta attālināti. Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu, kā arī, lai pieteiktos dalībai sabiedriskajā apspriedē, aicinām izmantot TAP portālu.
Pieteikšanās termiņš
26.05.2022.
Fiziskās personas
  • Apsardzes darbinieki, kuri vēlēsies atjaunot savu apsardzes darbības sertifikātu un pretendenti apsardzes darbības sertifikāta saņemšanai.
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
  • Individuālie komersanti un komercsabiedrības, kuri pretendēs uz beztermiņa speciālās atļaujas (licences) saņemšanu apsardzes pakalpojuma sniegšanai.
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Viktorija Korņenkova (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
16.05.2022. 00:35