Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zinātnisko un tehnisko uzdevumu pārdalīšanu un Savienības aģentūru sadarbības uzlabošanu ķimikāliju jomā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002, Regulu (EK) Nr. 401/2009, Regulu (ES) Nr. 2017/745 un Regulu (ES) Nr. 2019/1021"

Projekta ID
24-TA-1002
Tiesību akta nosaukums
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zinātnisko un tehnisko uzdevumu pārdalīšanu un Savienības aģentūru sadarbības uzlabošanu ķimikāliju jomā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002, Regulu (EK) Nr. 401/2009, Regulu (ES) Nr. 2017/745 un Regulu (ES) Nr. 2019/1021"
Tiesību akta veids
ESVIS projekts
Atbildīgā ministrija
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Politikas jomas
Vides politika; Vides politika; Vides politika
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
23.04.2024. 12:30
Ministru kabineta 23.04.2024. sēde
Pieņemts