Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza I pielikumu
Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu"

Projekta ID
24-TA-1038
Tiesību akta nosaukums
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza I pielikumu
Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu"
Tiesību akta veids
ESVIS projekts
Atbildīgā ministrija
Finanšu ministrija
Politikas jomas
Budžeta un finanšu politika; Budžeta un finanšu politika; Budžeta un finanšu politika
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
23.04.2024. 12:30
Ministru kabineta 23.04.2024. sēde
Pieņemts