Informatīvais ziņojums "Par Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāna 2019. - 2020. gadam izpildi"

Projekta ID
21-TA-549
Tiesību akta nosaukums
Informatīvais ziņojums "Par Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāna 2019. - 2020. gadam izpildi"
Tiesību akta veids
Informatīvais ziņojums
Atbildīgā ministrija
Iekšlietu ministrija
Politikas jomas
Noziedzības novēršana un apkarošana; Sabiedriskā kārtība un drošība; Sabiedrības veselība
Sagatavotājs
Agnese Zīle-Veisberga (IEM)
Saskaņojumi
-