Ministru kabineta atbildes raksts Satversmes tiesai lietā Nr. 2024-03-03 

Projekta ID
24-TA-978 (IP)
Tiesību akta nosaukums
Ministru kabineta atbildes raksts Satversmes tiesai lietā Nr. 2024-03-03 
Tiesību akta veids
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Atbildīgā ministrija
Klimata un enerģētikas ministrija
Politikas jomas
Enerģētika
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
23.04.2024. 12:30
Ministru kabineta 23.04.2024. sēde
Pieņemts