Par valsts kustamas mantas nodošanu bez atlīdzības Starptautiskajam migrācijas politikas attīstības centram

Projekta ID
22-TA-2840 (IP)
Tiesību akta nosaukums
Par valsts kustamas mantas nodošanu bez atlīdzības Starptautiskajam migrācijas politikas attīstības centram
Tiesību akta veids
Informatīvais ziņojums
Atbildīgā ministrija
Iekšlietu ministrija
Politikas jomas
Iekšlietu politika
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
25.10.2022. 10:00
Ministru kabineta 25.10.2022. sēde
Pieņemts