Par Latvijas nacionālās pozīcijas projektu par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par maksām un nodevām, kuras maksājamas Eiropas Zāļu aģentūrai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2017/745, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 658/2014

Projekta ID
23-TA-287
Tiesību akta nosaukums
Par Latvijas nacionālās pozīcijas projektu par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par maksām un nodevām, kuras maksājamas Eiropas Zāļu aģentūrai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2017/745, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 658/2014
Tiesību akta veids
ESVIS projekts
Atbildīgā ministrija
Veselības ministrija
Politikas jomas
Veselības politika; Veselības politika; Veselības politika
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
07.02.2023. 12:00
Ministru kabineta 07.02.2023. sēde
Pieņemts