Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1350 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420178922
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1349 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420178122
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1348 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420184222
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1347 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420172622
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1346 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420172722
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1345 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420167822
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1344
"Par atļaujas sniegšanu AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmuma  dibināšanai"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1343 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420169622
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1342 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420168622
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1341 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420172322
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1340 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420169422
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1339 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420167422
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1338 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420179122
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1337 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420180422
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1336 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420178822
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1335 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420179522
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1334 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420174022
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-1333 (IP)

Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420174322
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1332 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420175322
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1331
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.05.2022.
22-TA-1330
Par izmaiņām valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitālā un nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Liepājas valstspilsētas pašvaldības un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LLPA, LPS, PKC, TM, VARAM
31.01.2023.
07.02.2023.
22-TA-1329 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420176022
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1328 (IP)
Par 2022. gada 24. marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0239
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22-TA-1327 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420176822
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1326
Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 119", Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
19.05.2022.