Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2318
Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Eiropas Aizsardzības fonda projekta "Eiropas nākotnes augstas mobilitātes augmentēto bruņoto platformu sistēmu attīstīšanas 2. fāze” ietvaros 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM
22.09.2023.
06.10.2023.
23-TA-2312
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 26. augusta rīkojumā Nr. 476 "Par Valsts civilās aizsardzības plānu"
Plāna (grozījumu) projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
27.09.2023.
23-TA-2309 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-365/23 Arce
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-2307
Noteikumi par Valsts meža dienesta amatpersonu atšķirības zīmi un nēsāšanas kārtību
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
23-TA-2306
Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, VM
03.10.2023.
17.10.2023.
23-TA-2303
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-2301
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ēbelmuižas iela 6 - 13, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
29.09.2023.
13.10.2023.
23-TA-2297
Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"
Likumprojekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
EM, FM, TM, VARAM
03.10.2023.
17.10.2023.
23-TA-2296
Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Celtnieku ielā, Ventspilī nodošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības īpašumā 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM
20.09.2023.
04.10.2023.
23-TA-2295
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 514 "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
15.09.2023.
23-TA-2294
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 848 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
23-TA-2293 (IP)
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 15. februāra rīkojumā Nr. 83 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
23-TA-2290
Informatīvais ziņojums „Par Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2020.-2022.gadam izpildi”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
VK
20.09.2023.
04.10.2023.
23-TA-2289
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 848 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
23-TA-2288
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, LIZDA, LSA, TM
22.09.2023.
06.10.2023.
23-TA-2287
Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2022. gada jūlija līdz 2023. gada jūlijam
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KEM, KP, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
20.09.2023.
27.09.2023.
23-TA-2286
Informatīvais ziņojums “Par iespējām nodrošināt nacionālā sociālo inovāciju kompetences centra darbību”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, IZM, KM, LPS, TM, VM
14.09.2023.
28.09.2023.
23-TA-2285
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2023.
23-TA-2284
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, IZM, TM
14.09.2023.
28.09.2023.
23-TA-2281
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM
28.09.2023.
05.10.2023.
23-TA-2280 (IP)
Par projektiem Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pieteikumā trešajam militārās mobilitātes projektu uzsaukumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
23-TA-2279
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu, kas saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju izstrādāts par jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu teritorijās, kas ir ārpus valstu jurisdikcijas"
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2277
Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, FLA, KP, LB, LDDK, LFNA, LTRK, TM
02.10.2023.
09.10.2023.
23-TA-2276
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 19. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2275
Grozījumi Zinātniskās darbības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, IZM, LDDK, LUA, TM, VK
15.09.2023.
04.10.2023.