Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-249
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.09.2021.
21-TA-248
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.11.2021.
21-TA-247
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
21-TA-246 (IP)
Informatīvais ziņojums par Latvijas un Lietuvas par enerģētiku atbildīgo ministru tikšanos 2021.gada 8.septembrī Viļņā. 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-245
„Par valsts nekustamā īpašuma Apšu ielā 40, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā, pārdošanu” 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
11.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-244
Par starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.–2027. gadam projektu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
05.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-243
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
05.10.2021.
12.10.2021.
21-TA-242
Ministru kabineta rīkojums “Par grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 13.augusta rīkojumā Nr. 442 “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
26.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-241
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM, VM
17.09.2021.
22.09.2021.
21-TA-239
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Priedaines skvērs", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
20.09.2021.
04.10.2021.
21-TA-237 (IP)
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par atļauju saglabāt līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-236
Par 2021. gada 11.-17. oktobra Pasaules Bankas grupas un Starptautiskā Valūtas fonda pilnvarnieku valdes gada sanāksmēs izskatāmajiem darba kārtības jautājumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
23.09.2021.
28.09.2021.
21-TA-235
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, VM
17.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-234
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai
 
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
25.09.2022.
21-TA-233 (IP)
Par ziedojuma pieņemšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes attīstības centra izveidei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-232
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2020. gadu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
06.04.2022.
21-TA-231
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
17.06.2022.
21-TA-230
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 25 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-229
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-228
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2021. gada septembrim-decembrim"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LPS, TM
24.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-227 (IP)
Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-226
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.377 “Latvijas Antidopinga biroja nolikums”"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-224
Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai 2021.gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23.09.2021.
21-TA-223
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
20.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-222
Par akciju sabiedrības "Latvenergo" vispārējo stratēģisko mērķi
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, PKC, TM
30.09.2021.
14.10.2021.