Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-1969
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Azerbaidžānas Republikas Aizsardzības ministrijas vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā"
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
17.08.2021.
17.08.2021.
2021-TA-1967
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
13.05.2021.
17.08.2021.
2021-TA-1962
Rīkojuma projekts "Par Tukuma novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ūdenstornis Liepās” pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
17.08.2021.
2021-TA-1954
Noteikumu projekts "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
AM, EM, IEM, IZM, LDDK, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
17.06.2021.
16.08.2021.
2021-TA-1953
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM, VM
17.06.2021.
16.08.2021.
2021-TA-1936
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, IZM, LBAS, SAM, TM, ĀM
29.04.2021.
12.08.2021.
2021-TA-1934
Likumprojekts "Grozījumi Valsts robežsardzes likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, LBAS, TM
10.06.2021.
12.08.2021.
2021-TA-1932
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, KM, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VK, VM, ĀM
18.03.2021.
12.08.2021.
2021-TA-1931
Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, KM, KNAB, LM, SAB, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM, ĢP
21.01.2021.
12.08.2021.
2021-TA-1930
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LM, VARAM, VK
17.06.2021.
12.08.2021.
2021-TA-1926
Konceptuāls ziņojums "Par Darba likuma 131.panta trešās daļas piemērošanu Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LBAS, LM, PKC, VK
10.06.2021.
12.08.2021.
2021-TA-1923
Noteikumu projekts "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
AM, IEM, IZM, LBAS, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
01.07.2021.
11.08.2021.
2021-TA-1920
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LBAS, LDDK, LPS, TM, VARAM, VK
15.04.2021.
11.08.2021.
2021-TA-1918
Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"
Pamatnostādņu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM
04.03.2021.
11.08.2021.
2021-TA-1916
Par Ministru kabineta atbildes vēstules projektu Latvijas Republikas tiesībsargam
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
IZM
02.09.2021.
02.09.2021.
2021-TA-1912 (IP)
Informatīvais ziņojums par vakcīnu pieejamību un krājumiem, un vakcīnu Novavax
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
2021-TA-1895
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, LBAS, LDDK, TM, VARAM, VK, ĀM
07.01.2021.
09.08.2021.
2021-TA-1879
Noteikumu projekts "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, TM, VK
10.12.2020.
05.08.2021.
2021-TA-1871
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra pilnveidošanai"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM
05.08.2021.
05.08.2021.
2021-TA-1862
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, KM, LBAS, LDDK, PKC, SPRK, TM, VARAM
25.02.2021.
04.08.2021.
2021-TA-1851
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, TM
03.08.2021.
03.08.2021.
2021-TA-1848
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
27.10.2021.
01.11.2021.
2021-TA-1817
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.182 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
27.07.2021.
27.07.2021.
2021-TA-1816
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.103 "Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
27.07.2021.
27.07.2021.
2021-TA-1815
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
27.07.2021.
27.07.2021.