Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-768
Par apropriācijas pārdali
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
26.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-767
Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, SPRK, TM, ĀM
21.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-766
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
27.10.2021.
21-TA-765
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
05.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-764
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
AM, EM, FM, IZM, LM, TM
20.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-763
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
27.01.2022.
21-TA-762
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Kultūras ministrija
FM, TM
20.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-761
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 543 "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
05.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-760
NEPAREIZS Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-759
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
26.10.2021.
21-TA-758
Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
FM, IEM
20.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-757
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 199 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.01.2022.
21-TA-756
Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
19.10.2021.
21-TA-755
Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
FM
19.10.2021.
22.10.2021.
21-TA-754
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai "
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
TM
25.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-753 (IP)
Par nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-752
NEPAREIZI IEVIETOS Grozījums likumā  "Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi" (netika atbalstīts)
Likumprojekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-751
Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.12.2021.
21-TA-750
Par Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 41 33. §) "Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"" 4. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
 
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
09.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-749
VES parku virs 50MW īstenošanas procedūru optimizēšana
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.03.2022.
21-TA-748
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ezerkrasta ielā 21-4, Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.06.2022.
21-TA-747
Konceptuālais ziņojums "Par priekšlikumiem pedagogu darba samaksas
finansēšanas modeļa pilnveidei"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIVA, LIZDA, LLPA, LPS
02.12.2021.
09.12.2021.
21-TA-746
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, ZM
03.12.2021.
10.12.2021.
21-TA-745
Par Latvijas Republikas valdības un Ruandas Republikas valdības divpusējo nolīgumu par gaisa satiksmi
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
02.03.2023.
21-TA-744
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 226 "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes dalību Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) organizētajās kopīgajās operācijās, kā arī īstenotu projektus un pasākumus"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
18.01.2022.