Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-2166 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par 2021. gada 10. septembra Euro grupas un 2021. gada 10.-11. septembra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
2021-TA-2165
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
EM, FM, LDDK
01.04.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2164
Rīkojuma projektu "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
IZM, LM, LPS, VARAM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2163
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli""
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LBAS, LDDK, SAM, TM, VARAM, ZM
01.04.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2162
Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, TM
26.08.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2161
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VARAM
27.05.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2160
Rīkojuma projekts "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2159
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
EM, FM, LBAS, LDDK, VK
01.04.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2158
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr.612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2157
Informatīvais ziņojums "Par integrētās veselības aprūpes pieejas ieviešanu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca""
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, PKC
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2156
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra noteikumos Nr.101 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3.specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” īstenošanas noteikumi” īstenošanas noteikumi”"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LM, LPS, TM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2155
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" pamatkapitālā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, PKC, TM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2154
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.514 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1.pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi”"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LM, LPS, TM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2153
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
EM, FM, LDDK
01.04.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2152
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2151
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
2021-TA-2150 (IP)
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 15.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0071
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
2021-TA-2149 (IP)
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 15.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0088
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
2021-TA-2148 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieauguma iemesliem un turpmākajām prognozētajām tendencēm"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
2021-TA-2147
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, FM, IEM, TM, VK
17.06.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2146
Noteikumu projekts "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LBAS, TM, VARAM
27.05.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2145
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
19.11.2020.
08.09.2021.
2021-TA-2143
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā valstij piederošās 451/4000 domājamās daļas pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
12.08.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2142 (IP)
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0296
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
2021-TA-2141 (IP)
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0295
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija