Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-1504
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.jūnija noteikumos Nr.294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261 – 15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VM
24.09.2020.
17.06.2021.
2021-TA-1503
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VARAM, VM
24.09.2020.
17.06.2021.
2021-TA-1500
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas eksporta, kultūras un publiskās diplomātijas programmu Latvijas dalības sagatavošanai viesu valsts statusā Frankfurtes grāmatu tirgū"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
09.09.2021.
2021-TA-1498
Notekumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221 – 15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VM
24.09.2020.
17.06.2021.
2021-TA-1496
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201 – 15 "Būvju ugunsdrošība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VM
24.09.2020.
17.06.2021.
2021-TA-1491
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200 – 20 "Vispārīgas prasības būvēm""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VARAM, VM
24.09.2020.
16.06.2021.
2021-TA-1489
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.10.2020.
16.06.2021.
2021-TA-1442
Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Finanšu ministrija
LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, ZM
18.02.2021.
14.06.2021.
2021-TA-1441
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM
08.12.2021.
13.12.2021.
2021-TA-1392
Likumprojekts "Elektronisko sakaru likums"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, EM, FM, IEM, KNAB, LDDK, LM, LPS, SPRK, TM, VARAM, VM, ĀM
10.09.2020.
09.06.2021.
2021-TA-1385
Informatīvais ziņojums "Par Bulduru Dārzkopības vidusskolas darbības modeli"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, IZM
09.06.2021.
09.06.2021.
2021-TA-1361
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja" pagarinājumu"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Kultūras ministrija
FM, TM
07.06.2021.
07.06.2021.
2021-TA-1309
Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 2012.gada 30.janvāra vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem"
Likumprojekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.11.2021.
2021-TA-1283
Informatīvais ziņojums "Par Plāna nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019.-2020.gadam izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Tieslietu ministrija
IEM, IZM, LM, PKC, VM, ĢP
28.05.2021.
28.05.2021.
2021-TA-1281
Noteikumu projekts "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
EM, FM, LDDK, LM, TM
13.08.2020.
28.05.2021.
2021-TA-1216
Likumprojekts "Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums"
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, KM, LM, TM, VARAM, VM, ĀM
02.07.2020.
25.05.2021.
2021-TA-1132
Likumprojekts "Par Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta un Kanādas bruņoto spēku, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā saprašanās memorandu par Daudznacionālā divīzijas štāba “Ziemeļi” darbību, sastāva komplektēšanu, finansēšanu, administrēšanu un atbalstu"
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
19.10.2021.
2021-TA-1114
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnām pret Covid-19"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
13.05.2021.
13.05.2021.
2021-TA-1090
Noteikumu projekts "Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, LDDK, SAM, TM, VM
10.09.2020.
11.05.2021.
2021-TA-795
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Miera ielā 3, Siguldā, pirkšanu"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
20.01.2022.
2021-TA-763
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi"'
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LBAS, PKC, TM
28.01.2021.
30.03.2021.
2021-TA-756
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
07.01.2021.
30.03.2021.
2021-TA-688
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LM, LPS, PKC, VARAM
30.07.2020.
22.03.2021.
2021-TA-687
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
FM, LBAS, LM, LPS, PKC, VARAM
30.07.2020.
22.03.2021.
2021-TA-686
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
FM, LM, LPS, PKC, VARAM
30.07.2020.
22.03.2021.