Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījums Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr. 610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Publiskajā telpā izskanējusi nevalstisko organizāciju sniegtā informācija, ka daļa skolnieču ir norādījušas, ka mēdz kavēt skolu un mācību stundas, jo izglītības iestādē neplānoti sākušās mēnešreizes un nav bijušas pieejamas menstruālās higiēnas preces. Vienlaikus salīdzinoši īsā laikā izdevies savākt arī vairāk nekā 10000 iedzīvotāju parakstu par bezmaksas higiēnas pakešu nodrošināšanu izglītības iestādēm. Ir svarīgi, lai menstruālās higiēnas preces izglītības iestādēs būtu brīvi pieejamas, tādējādi radot psihoemocionālo drošības sajūtu skolniecēm, un novērstu iespējamos riskus kavēt mācību vielas apguvi, kā arī uzlabotu sekmes tādējādi mazinot dzimumu nevienlīdzību. Jāņem vērā arī, ka ierobežota piekļuve izglītībai tālāk atspēlējas uz iespējām iegūt darbu un padziļina dzimumu nevienlīdzību. Ir  ļoti svarīgi, lai šī problēma, kura skar neaizsargātu sabiedrības grupu, tiktu risināta valsts līmenī, un lai valsts nodrošinātu visiem Latvijas jauniešiem iespēju pilnveidoties un mācīties drošā un komfortablā vidē.  
Mērķa apraksts
Veicināt dzimumu līdztiesību, veselību, izglītību un aizsargāt cilvēka cieņu, nodrošinot menstruālās higiēnas preču bezmaksas pieejamību valsts skolās.  
Politikas jomas
Sabiedrības veselība
Teritorija
Latvija
Norises laiks
09.02.2024. - 10.03.2024.
Informācija
Priekšlikumu iesniegšanai par Ministru kabineta noteikumu projektu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajai apspriedei, aicinām izmantot TAP portālu.
Fiziskās personas
  • skolēni
Skaidrojums un ietekme
Higiēnisko pakešu pieejamība pozitīvi ietekmēs skolnieču fizisko un emocionālo labsajūtu, veselību, mācību stundu apmeklējumu, kā arī aizsargās skolnieču cieņu, tiesības un veicinās fiziskās aktivitātes. 
Juridiskās personas
  • Pašvaldības
  • Izglītības iestādes
Skaidrojums un ietekme
Sekojot labajām praksēm citās Eiropas valstīs, šo noteikumu grozījumu pieņemšana veicinātu stundu apmeklējumu, samazinātu neattaisnoti kavētu stundu skaitu, fiziskās aktivitātes, un tādā veidā uzlabotu izglītības līmeni. 
Sagatavoja
Elza Mikule (VM)
Atbildīgā persona
Agnese Vaļuliene (VM)
Izsludināšanas datums
06.02.2024. 19:50

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts