Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 691 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Patērētājiem ar hipotekārajiem kredītiem būtiskākais šķērslis ērti pāriet no viena patērētāju kreditēšanas pakalpojuma sniedzēja uz citu ir izmaksas. Šobrīd izmaksas, lai pārietu no viena kredīta devēja pie cita, ir ļoti augstas. Konkurences trūkums hipotekāro kredītu pakalpojumu sniedzēju (īpaši - banku) sektorā saglabā augstas hipotekāro kredītu procentu likmes - patērētāju mobilitātes uzlabošana potenciāli uzlabos arī konkurenci hipotekāro kredītu pakalpojumu sniedzēju vidū.
Mērķa apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu kārtību, kādā notiek hipotekārā pārkreditācija, kas tiek atrunāta likumprojektā "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (TA lieta Nr. 23-TA-2548) ar mērķi mazināt pārkreditēšanas šķēršļus, atvieglot patērētāju iespējas pārkreditēt tādus kredītus, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, tādējādi veicinot konkurenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju vidū, attīstot kredītiestāžu piedāvātos risinājumus hipotekāro kredītu ņēmējiem un mazinot augstās hipotekāro kredītu likmes.
Politikas jomas
Patērētāju tiesību aizsardzība
Teritorija
Latvija
Norises laiks
14.11.2023. - 28.11.2023.
Informācija
Šis ir noteikumu projekts no tiesību aktu projektu pakotnes, ko Ekonomikas ministrija virza, lai izpildītu Ministru prezidentes 2023. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 2023/1.2.1.-240 “Par darba grupu” izveidotās refinansēšanas darba grupas 2023.gada 10, oktobra sanāksmes protokola 3.punktu un rastu risinājumu hipotekāro kredītu pārkreditēšanas šķēršļu mazināšanai, kas būtu risinājums šī brīža situācijā, kad hipotekāro kredītu ņēmēji piedzīvo strauju procentu likmju kāpumu, un tostarp veicinātu konkurenci kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju vidū (lūgums skatīt kopsakarā ar likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (23-TA-2888), likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (23-TA-2548), likumprojektu "Grozījums Kredītiestāžu likumā" (23-TA-2887) un likumprojektu "Grozījums Apdrošināšanas līguma likumā" (23-TA-2895).
Fiziskās personas
  • Kredītu mājokļa iegādei skaits 2023. gada jūnija beigās bija 127.2 tūkstoši, kamēr aizņēmēju-fizisku personu skaits bija 138.6 tūkstoši (to skaits ir lielāks, jo vienam kredītam var būt vairāki aizņēmēji – līdzaizņēmēji. Tas tieši neliecina par līdzaizņēmēju skaitu, jo arī vienam aizņēmējam var būt vairāki kredīti.). Saskaņā ar Latvijas bankas novērtējumu no Kredītu reģistra, lielākā daļa pašreizējo mājokļa kredītu aizņēmēju (66% skaita ziņā vai 73% kredītu atlikuma ziņā) ir vecumā no 30 līdz 49 gadiem, tajā skaitā vislielākās aizņēmēju grupas ir vecumā no 35 līdz 44 gadiem.
Skaidrojums un ietekme
Ar noteikumu projektu tiks panākta pozitīva ietekme uz hipotekāro kredītu ņēmējiem, nosakot kārtību, kādā notiek hipotekārā pārkreditācija, mazinot pārkreditēšanas šķēršļus (t.sk. izmaksas), atvieglojot iespējas pārkreditēt hipotekāros kredītus, lai šādā veidā panāktu, ka kredītu izmaksas samazinās un atbrīvojas līdzekļi citiem mājsaimniecības eksistēšanai nepieciešamajiem izdevumiem.
Juridiskās personas
  • Hipotekāro kredītu pakalpojumu sniedzēji (Latvijā reģistrētas kredītiestādes (izņemot finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras nav kredītiestādes), ārvalstīs reģistrēto kredītiestāžu filiāles Latvijā un Latvijas licencēti patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji)
Skaidrojums un ietekme
Hipotekāro kredītu pakalpojumu sniedzēji varēs aktīvāk konkurēt savā starpā par hipotekārajiem kredītiem.
Sagatavoja
Skārleta Dombrovska (EM)
Atbildīgā persona
Edmunds Valantis (EM)
Izsludināšanas datums
16.11.2023. 17:23

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts