Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
-
Mērķa apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts, lai īstenotu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2.1.4i  investīciju "Finanšu instrumenti  komersantu digitālās transformācijas veicināšanai".
Investīcijas mērķis ir nodrošināt atbalstu kombinēta finanšu instrumenta veidā, lai stimulētu komersantus pārskatīt līdzšinējos darbības procesus un tehnoloģiju izmantošanu, veicinātu komersantu digitālo transformāciju, komersantu attīstību un apgrozījuma apjoma pieaugumu, atbalstot apjomīgas un uz produktivitātes pieaugumu vērstas investīcijas uzņēmējdarbības digitālās transformācijas rīkos, kas veicinātu 4.0 industriālās revolūcijas risinājumu ieviešanu ražošanas procesos un automatizētu vai robotizētu ierasti tradicionālās uzņēmējdarbības funkcijas.
Politikas jomas
Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti
Teritorija
Latvija
Norises laiks
17.12.2021. - 07.01.2022.
Informācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par tiesību akta projektu.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Elīna Vīksne (EM)
Atbildīgā persona
Edmunds Valantis (EM)
Izsludināšanas datums
22.12.2021. 10:12

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts