Sabiedrības līdzdalība

Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, ievadiet saiti: https://survey.alchemer.com/s3/7625830/8063867ddcb5 Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"
Līdzdalības veids
Diskusija/apspriede
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Pašreizējais regulējums Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 „Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām” pārejas noteikumos paredz paplašinātākus izņēmumus ārzemju zāļu iepakojumu izplatīšanā līdz 2021. gada 31. decembrim  saistībā ar COVID-19 izplatību.
Mērķa apraksts
 Noteikumu projekta mērķis ir uzlabot zāļu faktisko pieejamību, izstrādājot pastāvīgu regulējumu saistībā par ārzemju zāļu iepakojumu izplatīšanu, mazinot slogu komersantiem
Politikas jomas
Farmācija
Teritorija
Latvija
Sanāksmes vieta
Veselības ministrija
Norises laiks
28.10.2021. 10:00 - 12:00
Informācija
Sabiedriskā apspriede tiek organizēta attālināti. Priekšlikumus par noteikumu projektu un  pieteikties sabiedriskai apspriedei, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams līdz š. g. 26.oktobrim uz e-pastu:inguna.maca@vm.gov.lv
Pieteikšanās termiņš
26.10.2021.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
  • Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija, Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija, Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija, Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija, Latvijas Zāļu paralēlā importa asociācija, Aptieku attīstības biedrība, Latvijas Farmaceitu biedrība,Latvijas Farmācijas arodbiedrība, Latvijas Aptiekāru asociācija, Aptieku biedrība, Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija
Skaidrojums un ietekme
Administratīvais slogs zāļu reģistrācijas īpašniekiem un zāļu vairumtirgotājiem, tai skiatā zāļu ražotājiem)mazinās, jo paplašinās izņēmumu loks, kad nav jāprasa atļauja Zāļu valsts aģentūrai, lai Latvijā izplatītu ārzemju zāļu iepakojumus.

Zāļu vairumtirgotājiem, tai skaitā ražotājiem, mazinās slogs, jo paplašinās izņēmumu loks, kad zāles nav jāpārpako, bet valsts valodā zāļu lietošanas instrukcijas un marķējuma teksta tulkojumu varēs pievienot zāļu sūtījumiem. 
Sagatavoja
Ingūna Mača (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
11.10.2021. 10:20