Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Ģeopolitiskā situācija un militārie konflikti pēdējo gadu laikā, it īpaši ņemot vērā Krievijas izraisīto karu Ukrainā, prasa pievērst papildu vērību jautājumiem, kas saistīti ar civilās aizsardzības sistēmas funkcionēšanu kara vai militāra iebrukuma gadījumā, tostarp jautājumiem par patvertņu izveidošanu esošo ēku pagrabstāvos vai pazemes stāvos, kā arī jaunu patvertņu būvēšanu. Šobrīd nav spēkā esoša Latvijas Republikas normatīvā akta, kas regulētu patvertņu izveidošanu, pielāgošanu un izmantošanu militāra konflikta, kara vai katastrofas gadījumā.
Mērķa apraksts
Likumprojekta mērķis ir ieviest iedzīvotāju aizsardzības veidu – patveršanās patvertnēs, lai nodrošinātu aizsardzību no bīstamiem faktoriem vai mazinātu to ietekmi  katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā.
Politikas jomas
Būvniecības politika; Iekšlietu politika
Teritorija
-
Norises laiks
31.05.2024. - 13.06.2024.
Informācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu tā izstrādes stadijā.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Patvertņu izveidošana ikumā noteiktajos gadījumos attieksies uzl fizisko personu īpašumā esošajām būvēm. Tiks veidota droša vide cilvēku aizsardzībai no bīstamiem faktoriem apdraudējumu gadījumos.
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
Patvertņu izveidošana likumā noteiktajos gadījumos attieksies uz fizisko personu īpašumā esošajām būvēm. Tiks veidota droša vide cilvēku aizsardzībai no bīstamiem faktoriem apdraudējumu gadījumos.
Sagatavoja
Maigurs Ludbāržs (IEM)
Atbildīgā persona
Kristaps Sproģis (IEM)
Izsludināšanas datums
30.05.2024. 15:39

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts