Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Noteikumi par Ārvalstu adopcijas komisiju
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
2022.gada 1.jūlijā spēkā stāsies grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kuri noteic papildus regulējumu attiecībā uz bērna adopciju uz ārvalsti.
Bērna adopcijas uz ārvalsti regulējošās normas šobrīd iekļautas vairākos normatīvos aktos, proti, Civillikuma 169. panta sestajā daļā paredzot, ka “pēc ārzemnieka, kuram nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, vai ārvalstīs dzīvojošas personas lūguma bērnu var adoptēt ar atbildīgā ministra atļauju un tikai tad, ja Latvijā nav iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē un pienācīgu aprūpi”, kā arī 2018. gada 30. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.667 “Adopcijas kārtība” VIII nodaļā “Adoptējamā bērna adopcija uz ārvalstīm un ārvalsts kompetentās iestādes darbība Latvijā” ietvertajās tiesību normās, tomēr nav noteikts vienots regulējums procedūrai, pēc kuras tiktu izvērtēti visi objektīvie Civillikumā noteiktie apstākļi un bērna adopcijas uz ārvalsti atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem bērna tiesību aizsardzības principiem un bērna labākajām interesēm.
Noteikumu projekta mērķis ir noteikt Ārvalstu adopcijas komisijas sastāvu, izveides kārtību, kompetenci, darba organizāciju un atzinuma pieņemšanas kārtību.
 
Mērķa apraksts
-
Politikas jomas
Bērnu un ģimenes politika
Teritorija
-
Norises laiks
31.05.2022. - 14.06.2022.
Informācija
Priekšlikumu sniegšanas termiņš ir 2022.gada 14.jūnijs
Fiziskās personas
  • Adopcijas reģistrā iekļautie bērni, to likumiskie pārstāvji
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
Sagatavoja
Daiga Filipsone (LM)
Atbildīgā persona
Ingus Alliks (LM)
Izsludināšanas datums
31.05.2022. 08:21

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts