Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Noteikumi par cilvēkiem paredzēto zāļu klīniskajiem pētījumiem
Līdzdalības veids
Diskusija/apspriede
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Lai pārņemtu pilnvērtīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu Nr. 536/2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/20/EK, kuras mērķis ir radīt vidi, kas ir labvēlīga klīnisko pētījumu veikšanai Eiropas Savienībā, ievērojot augstākos drošības standartus dalībniekiem, kā arī nodrošināt vienotas prasības un informācijas apriti dalībvalstīsprasības, ir nepieciešamas izdot jaunus noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā veic zāļu (izņemot veterinārās zāles) klīnisko pētījumu, tajā skaitā klīnisko pārbaudi un maziejaukšanās klīnisko pārbaudi, kā arī beziejaukšanās pētījumus, kā arī kārtību, kādā vērtē klīniskās pārbaudes atbilstību labas klīniskās prakses prasībām.
 
Mērķa apraksts
Noteikumu projekts paredz noteikt kārtību, kādā veic zāļu (izņemot veterinārās zāles) klīnisko pētījumu, tajā skaitā klīnisko pārbaudi un maziejaukšanās klīnisko pārbaudi, kā arī beziejaukšanās pētījumus, kā arī kārtību, kādā vērtē klīniskās pārbaudes atbilstību labas klīniskās prakses prasībām.
 
Politikas jomas
Farmācija
Teritorija
-
Sanāksmes vieta
MS Teams
Norises laiks
18.01.2022. 10:00 - 11:00
Informācija
Sabiedriskā apspriede paredzēta attālināti. Priekšlikumu iesniegšanai par Ministru kabineta noteikumu projektu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajai apspriedei, aicinām izmantot TAP portālu.
Pieteikšanās termiņš
17.01.2022.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
Sagatavoja
Kristīne Kalniņa (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
05.01.2022. 22:56