Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Kārtība un prasības, kādā pieprasa, piešķir un izmaksā kompensāciju vai atsaka to piešķirt par vakcīnas pret Covid-19 infekciju apstiprināto blakusparādību dēļ izraisīto smago vai vidēji smago kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai
Līdzdalības veids
Diskusija/apspriede
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Nav noteikta kārtība, kādā pacients ir tiesīgs lūgt kompensāciju par Covid-19 vakcīnas blakusparādības radīto kaitējumu veselībai vai dzīvībai.
Mērķa apraksts
Noteikta kārtība, kādā pacients ir tiesīgs lūgt kompensāciju par Covid-19 vakcīnas blakusparādības radīto kaitējumu veselībai vai dzīvībai.
Politikas jomas
Veselības politika
Teritorija
-
Sanāksmes vieta
MS Team
Norises laiks
09.02.2022. 13:00 - 14:30
Informācija
Priekšlikumi iesniedzami elektroniski TAP vai sūtot tos uz e-pastu: Kitija.Kravale@vm.gov.lv
Pieteikšanās termiņš
07.02.2022.
Fiziskās personas
  • Pacienti
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
Sagatavoja
Kitija Kravale (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
25.01.2022. 15:32