Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Skatīt anotāciju
Mērķa apraksts
Likumprojekts “Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā” (turpmāk - Likumprojekts)  izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 19.oktobra Regulas (ES) 2022/2065 par digitālo pakalpojumu vienoto tirgu un ar ko groza Direktīvu 2000/31/EK (Digitālo pakalpojumu akts) (turpmāk – Digitālo pakalpojumu akts) prasību izpildi.
Politikas jomas
Iekšējā tirgus politika; Industrijas un pakalpojumu politika
Teritorija
Latvija
Norises laiks
03.10.2023. - 17.10.2023.
Informācija
Par Likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā'
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
Skaidrojums un ietekme
Skatīt anotāciju
Sagatavoja
Arnis Latišenko (EM)
Atbildīgā persona
Edmunds Valantis (EM)
Izsludināšanas datums
03.10.2023. 13:07

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts