Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts, lai veicinātu būvprojektēšanas kvalitāti ugunsdrošības jomā, nosakot vienu atbildīgo par ugunsdrošības prasību izstrādi un ievērošanu, kā arī lai sekmētu valsts valodas zināšanas būvspeciālistiem atbilstoši to profesijai un ieņemamajam amatam.
Mērķa apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts, lai veicinātu būvprojektēšanas kvalitāti ugunsdrošības jomā, nosakot vienu atbildīgo par ugunsdrošības prasību izstrādi un ievērošanu, kā arī lai sekmētu valsts valodas zināšanas būvspeciālistiem atbilstoši to profesijai un ieņemamajam amatam.
Politikas jomas
Būvniecības politika
Teritorija
-
Norises laiks
08.03.2023. - 22.03.2023.
Informācija
-
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Gusts Sproģis (EM)
Atbildīgā persona
Zane Uzuliņa (EM)
Izsludināšanas datums
03.03.2023. 14:37

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija
Latvijas Būvinženieru savienība piedāvā sekojošus precizējumus:
Papildināt ar 8.19. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.19. būvju ugunsdrošība."
Šeit un 2.2.17. saistīts ar nepieciešamību atšķirt no ugunsdrošības speciālista uzņēmumos to ekspluatācijas laikā

Papildināt ar 92. punktu šādā redakcijā:
"92. Šo noteikumu 1. pielikuma 3. piezīmē minēto ugunsdrošības pasākumu pārskatu arhitekta prakses un ēku konstrukciju projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītās darbības sfēras ietvaros var veikt līdz 2026.gada 31.decembrim."

1.pielikumā:
punktā 2.2.17. būvju ugunsdrošība

19.piezīmi daļēji svītrot attiecībā uz darbu organizēšanas projekta izstrādi.
Ugunsdrošības darbības sfērā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ietilpst ugunsdrošības risinājumu, ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrāde."

 
21.03.2023. 09:55
Transportbūvju inženieru asociācija
Transportbūvju inženieru asociācija aicina noteikt vienlīdzīgus principus attiecībā uz sertificēto speciālistu uzraudzības gada maksu, nosako šo maksājumu arī ārvalstu speciālistiem, kas praktizē Latvijā. Tādā veidā papildinot to budžeta sadaļu, kam minētie līdzekļi tiek novirzīti. 

Komentārs. Valsts valodas likuma 6.panta ceturtā daļa nosaka prasībās attiecība uz valsts valodas lietošanas prasībām. Tomēr nedz likums, nedz šie MK noteikumi neparedz mehānismu kā būvniecības dalībnieki var pārliecināties par attiecīgo speciālistu valsts valodas zināšanam un/vai to, ka tiks nodrošināti attiecīgi tulkošanas pakalpojumi nepieciešamības gadījumā.

Cieņā,
Transportbūvju inženieru asociācija
22.03.2023. 19:02