Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Lūdzu skat. informāciju Anotācijā. 
Mērķa apraksts
Projekts izstrādāts ar mērķi noteikt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk - Jūras administrācija) valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību, kā arī to personu loku, kuras atbrīvojamas no samaksas par Jūras administrācijas valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
 
Politikas jomas
Jūras transporta politika; Transporta politika
Teritorija
-
Norises laiks
24.09.2021. - 08.10.2021.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam sabiedrībai dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.
Fiziskās personas
  • Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētu kuģu īpašnieki, atpūtas kuģu īpašnieki un zvejas laivu īpašnieki (uz 2021.gada 1.jūliju reģistrēto kuģu skaits ir 346, atpūtas kuģu skaits ir 696 un zvejas laivu skaits ir 605)
  • Jūrnieku reģistrā sertificēti jūrnieki – aptuveni 12 125
  • Personas, kuras apgūst Satiksmes ministrijas sertificētas jūrniecības izglītības programmas 2020.gadā - aptuveni 2100 personas apgūst kuģu virsnieku, savukārt aptuveni 100 personas - ierindas jūrnieku izglītības programmas
Skaidrojums un ietekme
Administratīvais slogs mērķgrupām palielinās, jo ar noteikumu projektu palielināta maksa par Jūras administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem.
 
Juridiskās personas
  • Jūras administrācijas sniegto publisko maksas pakalpojumu saņēmēji, Latvijas ostās ienākošo kuģu īpašnieki, Latvijas ostas
  • Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto kuģu īpašnieki, atpūtas kuģu īpašnieki un zvejas laivu īpašnieki (uz 2021.gada 1.jūliju reģistrēto kuģu skaits ir 346, atpūtas kuģu skaits ir 696 un zvejas laivu skaits ir 605)
  • Komersanti, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā – 57
  • Jūrnieku profesionālās sagatavošanas iestādes, kas īsteno Satiksmes ministrijas sertificētas jūrniecības izglītības un/vai mācību kursu programmas - 8
Skaidrojums un ietekme
Administratīvais slogs mērķgrupām palielinās, jo ar noteikumu projektu palielināta maksa par Jūras administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem.
 
Sagatavoja
Laima Rituma (SAM)
Atbildīgā persona
Ilonda Stepanova (SAM)
Izsludināšanas datums
24.09.2021. 13:23

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts