Sabiedrības līdzdalība

21-TA-104
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Publiskā apspriešana
05.11.2021. - 21.11.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-81
Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā
Publiskā apspriešana
14.09.2021. - 28.09.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-63
Grozījums Imigrācijas likumā
Publiskā apspriešana
29.09.2021. - 13.10.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-61
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
14.09.2021. - 27.09.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-34
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"
Publiskā apspriešana
16.09.2021. - 23.09.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-34
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"
Publiskā apspriešana
13.09.2021. - 27.09.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-27
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Publiskā apspriešana
01.11.2021. - 14.11.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-16
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"
Diskusija/apspriede
17.09.2021. - 29.09.2021.
Veselības ministrija