Sabiedrības līdzdalība

22-TA-2394
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021. - 2027. gada plānošanas perioda darbības programmas 1.2. prioritārā virziena “Atbalsts uzņēmējdarbībai” 1.2.3. specifikā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.2. pasākuma “Atbalsts tūrisma produktu attīstībai” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
08.08.2022. - 22.08.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2361
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Publiskā apspriešana
05.08.2022. - 18.08.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-2341
E-lietas datu arhivēšanas noteikumi
Publiskā apspriešana
05.08.2022. - 19.08.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2334
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi"
Publiskā apspriešana
08.08.2022. - 21.08.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2332
Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība
Publiskā apspriešana
03.08.2022. - 22.08.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2280
Grozījumi Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likumā
Publiskā apspriešana
21.07.2022. - 04.08.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2276
Noteikumi par valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” funkciju un resursu vadības nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā
Publiskā apspriešana
22.07.2022. - 05.08.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2270
Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā
Publiskā apspriešana
21.07.2022. - 04.08.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2265
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
02.08.2022. - 16.08.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2263
Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā
Publiskā apspriešana
25.07.2022. - 05.08.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2256
Grozījumi Civilprocesa likumā
Publiskā apspriešana
21.07.2022. - 04.08.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2251
Ietekmes uz ceļu satiksmes drošību novērtējuma veikšanas kārtība
Publiskā apspriešana
18.07.2022. - 01.08.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-2248
HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, tuberkulozes, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2023. ‑ 2027.gadam
Publiskā apspriešana
22.07.2022. - 19.08.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2245
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes"
Publiskā apspriešana
18.07.2022. - 29.07.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2225
Noteikumi par ierobežotām radiofrekvenču joslām
Publiskā apspriešana
04.08.2022. - 19.08.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2223
Grozījums Nacionālās drošības likumā
Publiskā apspriešana
18.07.2022. - 01.08.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2222
Grozījumi Mobilizācijas likumā
Publiskā apspriešana
18.07.2022. - 01.08.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2217
Aizsardzības industrijas likums
Publiskā apspriešana
18.07.2022. - 01.08.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2199
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"
Publiskā apspriešana
18.07.2022. - 29.07.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2197
Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis
Diskusija/apspriede
23.08.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2189
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 885 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"
Publiskā apspriešana
01.08.2022. - 12.08.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2173
Epidemioloģiskās drošības pasākumi cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanai
Publiskā apspriešana
15.07.2022. - 12.08.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2170
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
Publiskā apspriešana
07.07.2022. - 21.07.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-2169
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"
Publiskā apspriešana
04.08.2022. - 18.08.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2167
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1606 "Noteikumi par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās"
Publiskā apspriešana
20.07.2022. - 02.08.2022.
Labklājības ministrija