Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" teritorijai un objektiem
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Ar rīkojuma projekta pieņemšanu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” teritorijai tiks noteikts nacionālā interešu objekta status, lai nodrošinātu ārstniecības iestādes infrastruktūras ilgtermiņa attīstības plānu īstenošanu ar noteiktām priekšrocībām slimnīcas infrastruktūras attīstībai.
Mērķa apraksts
Ar rīkojuma projekta pieņemšanu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” teritorijai tiks noteikts nacionālā interešu objekta status, lai nodrošinātu ārstniecības iestādes infrastruktūras ilgtermiņa attīstības plānu īstenošanu ar noteiktām priekšrocībām slimnīcas infrastruktūras attīstībai.
Politikas jomas
Valsts īpašumu pārvaldība
Teritorija
Nekustamo īpašumu robežās: 1.1. Hipokrāta ielā 2, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 122 2078); 1.2. Hipokrāta ielā 2, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 122 2079); 1.3. Hipokrāta ielā 4, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 122 2117); 1.4. Lielvārdes ielā 68, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 0409).
Norises laiks
17.02.2022. - 21.03.2022.
Informācija
Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Agnesi Jurevicu, tel.60005510, e-pasts: agnese.jurevica@vm.gov.lv
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Ar rīkojuma projekta pieņemšanu slimnīcas teritorijai tiks noteikts nacionālā interešu objekta status, lai nodrošinātu ārstniecības iestādes infrastruktūras ilgtermiņa attīstības plānu īstenošanu ar noteiktām priekšrocībām slimnīcas infrastruktūras attīstībai.
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
Ar rīkojuma projekta pieņemšanu slimnīcas teritorijai tiks noteikts nacionālā interešu objekta status, lai nodrošinātu ārstniecības iestādes infrastruktūras ilgtermiņa attīstības plānu īstenošanu ar noteiktām priekšrocībām slimnīcas infrastruktūras attīstībai.
Sagatavoja
Agnese Jurevica (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
03.03.2022. 14:01

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts