Sabiedrības līdzdalība

22-TA-389
Nacionālo bruņoto spēku militārā lidlauka “Lielvārde” maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
04.02.2022. - 18.02.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-373
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. decembra noteikumos Nr. 750 "Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi un militārās aviācijas lidlauku – civilās aviācijas gaisa kuģi"
Publiskā apspriešana
04.02.2022. - 18.02.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-152
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības noteikumi
Publiskā apspriešana
30.09.2021. - 14.10.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-786
Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība
Publiskā apspriešana
11.11.2021. - 26.11.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1799
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1782
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Bankas likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1813
Par finansējumu līguma par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu SIA "Ventspils lidosta" izpildes nodrošināšanai
Publiskā apspriešana
03.01.2022. - 17.01.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-869
Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki veic novērošanu, izmantojot drošības tehniskās sistēmas un līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi
Publiskā apspriešana
21.03.2022. - 04.04.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-753
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"
Publiskā apspriešana
15.03.2022. - 29.03.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"
Publiskā apspriešana
15.03.2022. - 29.03.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1340
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem"
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1339
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1334
Grozījumi Aizsargjoslu likumā
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1513
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
03.12.2021. - 17.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1161
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumos Nr. 501 "Noteikumi par kārtību, kādā izmaksā kompensāciju uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram un Latvijas pilsonim, kurš brīvprātīgi pieteicies dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē, un kompensācijas apmēru"
Publiskā apspriešana
06.12.2021. - 20.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-962
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 873 "Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem"
Publiskā apspriešana
01.12.2021. - 15.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1803
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās"
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1802
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1793
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-1575
Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas nodrošināšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja""
Publiskā apspriešana
16.05.2022. - 27.05.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-420
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
07.02.2022. - 21.02.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-425
Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā
Publiskā apspriešana
18.02.2022. - 25.02.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-502
Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
17.02.2022. - 04.03.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-483
Ministru kabineta noteikumu projekts "Energoresursu informācijas sistēmas noteikumi"
Publiskā apspriešana
21.02.2022. - 07.03.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-287
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra noteikumos Nr. 1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju"
Publiskā apspriešana
03.03.2022. - 17.03.2022.
Ekonomikas ministrija