Atzinums

Projekta ID
22-TA-1709
Atzinuma sniedzējs
Biedrība Zemnieku saeima
Atzinums iesniegts
18.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lai veicinātu aktīvāku  kooperāciju lauksaimniecības nozarē, aicinām saglabāt 5 punktus, ja atbalsta pretendents 1–3 gadus ir attiecīgās nozares atbilstīgās vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedrs. Neatbalstām Zemkopības ministrijas piedāvāto redakciju, kur tiek piedāvāts punktu skaitu mazināt uz 3.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lai veicinātu aktīvāku  kooperāciju lauksaimniecības nozarē, aicinām saglabāt 10 punktus, ja  atbalsta pretendents vairāk nekā trīs gadus ir attiecīgās nozares atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedrs. Neatbalstām Zemkopības ministrijas piedāvāto redakciju, kur tiek piedāvāts punktu skaitu šinī kritērijā samazināt mazināt uz 5. Atgādinām, ka kooperācija un kooperācijas attīstība ir vien no pašreizējām Zemkopības ministrijas prioritātēm.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Kategoriski neatbalstām Zemkopības ministrijas piedāvāto redakciju, kas trīs dažāda veida kritērijus iestrādāt vienā punktā, it īpaši ņemot vērā zaļa kursa izaicinājumus un sasniedzamos rezultātus. Aicinām šo kritēriju sadalīt trīs atsevišķos kritērijos: “Projektā paredzēts veikt ieguldījumus precīzo tehnoloģiju izmantošanā minerālmēslu samazinājumam”, “Projektā paredzēts veikt ieguldījumus AAL lietošanas samazinājumam”, “Projektā paredzēts veikt ieguldījumus bezapvērses tehnoloģijās”, kā arī noteikt 15 punktus par katra mērķa sasniegšanu vai arī 20 punktus par vismaz 2 mērķu sasniegšanu;

Tāpat arī atgādinām, ka ir svarīgi saglabāt vienlīdzīgus konkurences nosacījumus publiskā finansējuma saņemšanā starp vadošajām lauksaimniecības nozarēm valstī.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Neatbalstām Zemkopības ministrijas piedāvāto redakciju, kurā ir paredzēts piešķirt 25 punktus, ja projektā paredzēti ieguldījumi energoefektivitātes palielināšanā vai atjaunojamās enerģijas ražošanai pašpatēriņam. Atgādinām, ka lauksaimniecībā būtiskākie izaicinājumi turpmākajos gados ir augu aizsardzības līdzekļu, mēslojuma un emisiju samazinājums, nevis atjaunojamās enerģijas ražošana. Finansējums atjaunojamās enerģijas ražošanai lauksaimniecības nozarē ir jānovirza no EM un VARAM finansējuma aploksnēm, kas ir paredzēta atjaunojamo energoresursu ražošanai. Tāpēc neatbalstām tiku būtisku prioritāšu maiņu no vides un klimata jautājumiem uz enerģētiku, tāpēc šajā sadaļā kā maksimālo punktu skaitu aicinām piešķirt 5 punktus. Atgādinām, ka atjaunojamās enerģijas ražošanai ir pieejami atbalsti citu ministriju programmu ietvaros
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Aicinām saglabāt papildus intensitāti ražas novākšanas tehnikai 10% apmērā, ja tā aprīkota ar vismaz vienu no 2. pielikumā minētajām tehnoloģijām. Atgādinām,  ka šīs tehnikas cena pēdējās gada laikā ir kāpuši vismaz par 30%. Atgādinām, ka Latvijā, piemēram,  vēl joprojām nav pietiekamas kombainu jaudas izaudzētās produkcijas novākšanai.
Piedāvātā redakcija
-