Atzinums

Projekta ID
23-TA-1151
Atzinuma sniedzējs
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
21.12.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
19. Šo noteikumu 17. un 18. punktā minētās darbības tiek veiktas, finansējuma saņēmējam izvēloties preču piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums), sociāli atbildīgi un inovatīvi iepirkumi.
Iebildums
Aizstāt 19.punkta otro teikumu ar teikumiem: Jānodrošina vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums). Atbalstāmi sociāli atbildīgi un inovatīvi iepirkumi.
Piedāvātā redakcija
Jānodrošina vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums). Atbalstāmi sociāli atbildīgi un inovatīvi iepirkumi.
2.
Noteikumu projekts
24. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi realizē saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).
Iebildums
Izteikt 24.punkta otro teikumu šādā redakcijā : Jānodrošina vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums), sociāli atbildīgi un inovatīvi iepirkumi.
Piedāvātā redakcija
Jānodrošina vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums), sociāli atbildīgi un inovatīvi iepirkumi.