Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-1180
Likums
Grāmatvedības likums
6.p. 7.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1179
Likums
Grāmatvedības likums
5.p. 3.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1177
Likums
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā
17.3 p. 6.d.
Finanšu ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1176
Likums
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā
17.2 p. 7.d.
Finanšu ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1175
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
p.n. 47.p. 2.apakšp.
Tieslietu ministrija
01.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1174
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
p.n. 47.p. 1.apakšp.
Tieslietu ministrija
01.12.2021.
02.03.2022.
2021-UZD-1173
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
p.n. 46.p.
Finanšu ministrija
31.01.2024.
02.03.2022.
2021-UZD-1172
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
p.n. 45.p.
Finanšu ministrija
01.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1171
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
29.p. 2.1 d.
Tieslietu ministrija
22.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1170
Likums
Latviešu vēsturisko zemju likums
7.p.
Kultūras ministrija
30.06.2025.
08.09.2021.
2021-UZD-1169
Likums
Latviešu vēsturisko zemju likums
6.p. 7.d.
Kultūras ministrija
30.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1168
Likums
Latviešu vēsturisko zemju likums
5.p. 1.d.
Kultūras ministrija
01.06.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1162
Institūcijas vēstule
Par aicinājumu jaunā Imigrācijas likuma projektā noteikt konceptuālu risinājumu termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29. un 30.punktā noteiktajiem pamatiem
Migrēts
Iekšlietu ministrija
23.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1157
Likums
Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā
118.p.
Tieslietu ministrija
20.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1156
Likums
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
24.2 p. 6.d.
Labklājības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1155
Protokols
2021-MK.PROT-50#56, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" pagarinājumu"
6.
Kultūras ministrija
06.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1153
Protokols
2021-MK.PROT-50#56, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" pagarinājumu"
4.
Kultūras ministrija
28.02.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1152
Protokols
2021-MK.PROT-50#48, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par vienotā kontaktpunkta un vienotā tiešsaistes informācijas punkta uzdevumu veikšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 14.novembra regulas Nr.2018/1807 par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā prasībām"
2. (2.2.)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1151
Protokols
2021-MK.PROT-50#47, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts autoceļu attīstību no 2020.līdz 2040.gadam"
2.
Satiksmes ministrija
17.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1150
Protokols
2021-MK.PROT-50#42, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
5.
Veselības ministrija
31.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1148
Protokols
2021-MK.PROT-50#44, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"
2.
Ekonomikas ministrija
02.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1146
Protokols
2021-MK.PROT-50#36, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs"
4.
Pārresoru koordinācijas centrs
31.12.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1144
Protokols
2021-MK.PROT-50#18, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi"
2.
Satiksmes ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1110
Protokols
2021-MK.PROT-49#66, 22.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Radošo personu nodarbinātības programma" īstenošanu"
3.
Kultūras ministrija
29.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1109
Protokols
2021-MK.PROT-49#62, 22.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
3.
Veselības ministrija
29.07.2021.