Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2014-UZD-992
Rīkojums
2014-MK.RIK-130, 26.03.2014., MK rīkojums, Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2021.
2014-UZD-967
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
17.06.2014.
08.09.2021.
2014-UZD-730
Rīkojums
2014-MK.RIK-90, 03.03.2014., MK rīkojums, Par Oficiālās elektroniskās adreses koncepciju
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2020.
08.09.2021.
2014-UZD-642
Protokols
2014-MK.PROT-10#28, 18.02.2014., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2014.-2020.gadam"
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.05.2022.
08.09.2021.
2014-UZD-634
Protokols
2014-MK.PROT-10#5, 18.02.2014., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"
2.3.
Valsts kanceleja
31.12.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-545
Likums
Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē
7.p
Finanšu ministrija
01.09.2023.
08.09.2021.
2014-UZD-250
Rīkojums
2014-MK.RIK-29, 21.01.2014., MK rīkojums, Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam
6.
Iekšlietu ministrija
30.12.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-5126
Rīkojums
2013-MK.RIK-685, 28.12.2013., MK rīkojums, Par Zinātnes, Tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014 –2020.gadam
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-5038
Rīkojums
2013-MK.RIK-666, 18.12.2013., MK rīkojums, Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam
5.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-5032
Rīkojums
2013-MK.RIK-651, 18.12.2013., MK rīkojums, Par Akvakultūras daudzgadu stratēģiskās pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam"
3.
Zemkopības ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-4806
Rīkojums
2013-MK.RIK-589, 04.12.2013., MK rīkojums, Par Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam
7.
Labklājības ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-4687
Protokols
2013-MK.PROT-61#58, 19.11.2013., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem tiesiskajam regulējumam par atbalsta mehānismu personām ar invaliditāti"
4.
Labklājības ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-4492
Noteikumi
2006-MK.NOT-446, 30.05.2006., MK noteikumi, Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai nolikums
3.
Tieslietu ministrija
31.01.2024.
08.09.2021.
2013-UZD-4228
Rīkojums
2013-MK.RIK-468, 14.10.2013., MK rīkojums, Par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-3826
Noteikumi
2010-MK.NOT-1077, 30.11.2010., MK noteikumi, Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm
3.
Labklājības ministrija
15.10.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-2331
Protokols
2013-MK.PROT-34#37, 11.06.2013., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.04.2017.
08.09.2021.
2013-UZD-2310
Protokols
2013-MK.PROT-34#37, 11.06.2013., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.04.2017.
08.09.2021.
2013-UZD-2276
Protokols
2013-MK.PROT-34#37, 11.06.2013., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
2.
Ekonomikas ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-2264
Protokols
2013-MK.PROT-34#37, 11.06.2013., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.04.2017.
08.09.2021.
2013-UZD-1975
Protokols
2013-MK.PROT-32#38, 28.05.2013., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums"
6.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.04.2017.
08.09.2021.
2013-UZD-1966
Rīkojums
2013-MK.RIK-232, 04.06.2013., MK rīkojums, Par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju
6.
Tieslietu ministrija
31.08.2018.
20.10.2021.
2013-UZD-1879
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.2.p.1.d
Finanšu ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-1634
Noteikumi
2013-MK.NOT-248, 07.05.2013., MK noteikumi, Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība
6.
Zemkopības ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2013-UZD-1006
Likums
Iekšējā audita likums
8.p.2.pkt.
Finanšu ministrija
01.11.2023.
08.09.2021.
2013-UZD-1003
Likums
Iekšējā audita likums
10.p.2.d.1.pkt.
Finanšu ministrija
01.06.2023.