Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2014-UZD-3412
Protokols
2014-MK.PROT-57#9, 21.10.2014., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 10.§) "Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"" 3.punkta izpildi"
2.
Labklājības ministrija
01.07.2025.
08.09.2021.
2014-UZD-3273
Rīkojums
2014-MK.RIK-589, 14.10.2014., MK rīkojums, Par Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam
5.
Veselības ministrija
01.11.2021.
2014-UZD-3003
4.
Finanšu ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2014-UZD-2512
Noteikumi
2014-MK.NOT-391, 08.07.2014., MK noteikumi, Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība
12.
Finanšu ministrija
01.10.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-2511
Noteikumi
2014-MK.NOT-391, 08.07.2014., MK noteikumi, Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība
40.
Finanšu ministrija
01.06.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-2502
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par Trīspusējā saprašanās memoranda starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Stokholmas Ekonomikas augstskolu un Latvijas Universitāti par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību izpildes gaitu 2014.gadā"
Migrēts
Izglītības un zinātnes ministrija
30.12.2014.
08.09.2021.
2014-UZD-2456
Rīkojums
2014-MK.RIK-401, 29.07.2014., MK rīkojums, Par kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam "Radošā Latvija"
4.2.
Kultūras ministrija
31.05.2021.
02.03.2022.
2014-UZD-1925
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
30.p.3.d.
Valsts kanceleja
01.10.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-1916
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
9.p.2.pkt.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.03.2023.
08.09.2021.
2014-UZD-1915
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
26.p.2.d.
Tieslietu ministrija
14.05.2026.
08.09.2021.
2014-UZD-1914
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
30.p.2.d.
Iekšlietu ministrija
19.09.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-1688
Likums
Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"
17.p.2.d.
Tieslietu ministrija
23.05.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-1556
Likums
Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums
3.p
Finanšu ministrija
01.03.2025.
08.09.2021.
2014-UZD-1555
Likums
Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums
17.p.1.d
Finanšu ministrija
01.03.2025.
08.09.2021.
2014-UZD-1307
Likums
Grozījumi Reģionālās attīstības likumā
pn.15.pkt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.03.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-992
Rīkojums
2014-MK.RIK-130, 26.03.2014., MK rīkojums, Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2021.
2014-UZD-967
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
17.06.2014.
08.09.2021.
2014-UZD-730
Rīkojums
2014-MK.RIK-90, 03.03.2014., MK rīkojums, Par Oficiālās elektroniskās adreses koncepciju
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2020.
08.09.2021.
2014-UZD-642
Protokols
2014-MK.PROT-10#28, 18.02.2014., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2014.-2020.gadam"
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.05.2022.
08.09.2021.
2014-UZD-634
Protokols
2014-MK.PROT-10#5, 18.02.2014., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"
2.3.
Valsts kanceleja
31.12.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-545
Likums
Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē
7.p
Finanšu ministrija
01.09.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-250
Rīkojums
2014-MK.RIK-29, 21.01.2014., MK rīkojums, Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam
6.
Iekšlietu ministrija
30.06.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-5126
Rīkojums
2013-MK.RIK-685, 28.12.2013., MK rīkojums, Par Zinātnes, Tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014 –2020.gadam
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-5038
Rīkojums
2013-MK.RIK-666, 18.12.2013., MK rīkojums, Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam
5.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-5032
Rīkojums
2013-MK.RIK-651, 18.12.2013., MK rīkojums, Par Akvakultūras daudzgadu stratēģiskās pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam"
3.
Zemkopības ministrija
01.07.2021.