Ministrijām dotie uzdevumi

20.10.2021.
2013-UZD-1879
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.2.p.1.d
Finanšu ministrija
01.10.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-1634
Noteikumi
2013-MK.NOT-248, 07.05.2013., MK noteikumi, Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība
6.
Zemkopības ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2013-UZD-1006
Likums
Iekšējā audita likums
8.p.2.pkt.
Finanšu ministrija
01.11.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-1003
Likums
Iekšējā audita likums
10.p.2.d.1.pkt.
Finanšu ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-1000
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.2.p.10.d.
Finanšu ministrija
01.10.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-989
Rīkojums
2013-MK.RIK-100, 21.03.2013., MK rīkojums, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-972
Likums
Fiskālās disciplīnas likums
16.p.4.d.
Finanšu ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-367
Rīkojums
2013-MK.RIK-38, 04.02.2013., MK rīkojums, Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju
7.
Tieslietu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2012-UZD-4245
Rīkojums
2012-MK.RIK-589, 07.12.2012., MK rīkojums, Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.–2020.gadam
3. 3.5.
Satiksmes ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2012-UZD-2410
Likums
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
75.p.
Finanšu ministrija
15.01.2022.
08.09.2021.
2012-UZD-101
Noteikumi
2011-MK.NOT-815, 19.10.2011., MK noteikumi, Pārresoru koordinācijas centra nolikums
17.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.08.2022.
08.09.2021.
2012-UZD-69
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
31.p. 1.d.
Finanšu ministrija
01.10.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-4172
Rīkojums
2011-MK.RIK-647, 12.12.2011., MK rīkojums, Par koncepciju "Publiskās pieejamības nodrošināšana infromācijai par lobētājiem"
3.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
31.12.2013.
08.09.2021.
2011-UZD-3888
Likums
Grozījumi Meža likumā
4.p. 4d.
Zemkopības ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2011-UZD-3787
Likums
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums
7.p.
Finanšu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2011-UZD-3026
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.2 p. 4.7 d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.04.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-2900
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 8.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.01.2023.
08.09.2021.
2011-UZD-2898
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 8.p.
Kultūras ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-2897
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 1.p.
Kultūras ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-2896
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 4.p.
Kultūras ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-2894
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 5.p.
Kultūras ministrija
15.09.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-2893
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
8.p. 2d.
Kultūras ministrija
25.04.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-2701
Noteikumi
2011-MK.NOT-550, 12.07.2011., MK noteikumi, Noteikumi par institūciju sadarbību Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros un pirms pārkāpuma procedūras ierosināšanas
6.
Tieslietu ministrija
15.09.2021.
08.09.2021.
2011-UZD-909
Protokols
2011-MK.PROT-13#17, 01.03.2011., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu kapitālsabiedrību pamatkapitālā"
3.
Veselības ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2011-UZD-37
Likums
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
p.n. 49.p.
Labklājības ministrija
01.10.2021.