Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-1271
Protokols
2021-MK.PROT-52#18, 14.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu Novavax un Sanofi pret Covid-19 iegādi 2021. gada 4.ceturksnī un 2022.gadā, Pfizer (Comirnaty) un AstraZeneca (Vaxzervia) devu atlikšanu un Valneva vakcīnas pret Covid-19"
11.
Veselības ministrija
15.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1270
Rīkojums
2021-MK.RIK-484, 07.07.2021., MK rīkojums, Par Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupu
4. (4.2.)
Satiksmes ministrija
01.09.2025.
08.09.2021.
2021-UZD-1269
Rīkojums
2021-MK.RIK-484, 07.07.2021., MK rīkojums, Par Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupu
4. (4.1.)
Satiksmes ministrija
01.12.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1268
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 83.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1267
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 82.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1266
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 81.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1265
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 80.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1264
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 78.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1263
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 77.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1262
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 79.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1261
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 76.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1260
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 74.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1259
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
80.1 p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1258
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
14.1 p. 9.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1257
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
9.p. 1.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.11.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1256
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
3.p. 1.2 d.
Izglītības un zinātnes ministrija
16.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1255
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 75.p.
Aizsardzības ministrija
30.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1254
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
14.2 p. 2.d.
Aizsardzības ministrija
31.10.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1253
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
14.1 p. 17.d.
Aizsardzības ministrija
16.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1252
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 64.p.
Aizsardzības ministrija
31.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1251
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
10.p. 10.d.
Aizsardzības ministrija
31.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1249
Likums
Grozījumi Sporta likumā
11.3 p. 2.3 d.
Veselības ministrija
27.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1242
Protokols
2021-MK.PROT-51#103, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Atbildes projekts tiesībsargam (par kārtību, kādā bērni tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības iestādēm)
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1241
Protokols
2021-MK.PROT-51#101, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai uzlabot ārvalstu investīciju piesaisti)
3.
Ekonomikas ministrija
15.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1240
Protokols
2021-MK.PROT-51#101, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai uzlabot ārvalstu investīciju piesaisti)
2.
Ekonomikas ministrija
30.11.2021.