Deklasificētie dokumenti

23.02.2024.
2015-TA-1933
Par Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2015.gada 20.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0317
Satiksmes ministrija
23.02.2024.
2017-TA-543
Par Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0147
Satiksmes ministrija
23.02.2024.
2015-TA-1591
Par Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2015.gada 18.jūnija papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2134
Satiksmes ministrija
23.02.2024.
2015-TA-2744
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2015.gada 10./11.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Satiksmes ministrija
22.02.2024.
2017-TA-2241
Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piešķiršanu, lai Liepājas lidostā civilmilitārās sadarbības ietvaros nodrošinātu aviācijas drošības un glābšanas pasākumiem nepieciešamo aprīkojumu, iekārtas, tehniku un materiālus"
Satiksmes ministrija
21.02.2024.
2014-TA-1753
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" dibināšanu"
Satiksmes ministrija
21.02.2024.
2014-TA-690
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2014.gada 20.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2268
Satiksmes ministrija
21.02.2024.
2014-TA-527
Informatīvais ziņojums "Par kapitālsabiedrību, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, 2013.gada provizorisko izpildi un plānotajiem finansiālajiem rādītājiem, prognozētajiem rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem 2014.gadam"
Satiksmes ministrija
21.02.2024.
2014-TA-1754
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu kopuzņēmuma izveidi Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta realizēšanai un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" dibināšanu"
Satiksmes ministrija
21.02.2024.
2014-TA-2058
Informatīvais ziņojums "Par kapitālsabiedrību, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, 2013.gada finansiālo rādītāju un plānoto rezultatīvo rādītāju izpildi"
Satiksmes ministrija
21.02.2024.
2015-TA-32
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0520
Satiksmes ministrija
20.02.2024.
2013-TA-2990
Informatīvais ziņojums "Par kapitālsabiedrību, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, 2012.gada finansiālo rādītāju un plānoto rezultatīvo rādītāju izpildi"
Satiksmes ministrija
20.02.2024.
2013-TA-933
Informatīvais ziņojums "Par kapitālsabiedrību, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, 2012.gada finansiālo rādītāju un plānoto rezultatīvo rādītāju izpildi"
Satiksmes ministrija
20.02.2024.
2013-TA-1359
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2013.gada 25.aprīļa oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2030"
Satiksmes ministrija
19.02.2024.
2021-TA-677
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 27.augusta rīkojumā Nr.478 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību"""
Satiksmes ministrija
19.02.2024.
2021-TA-163
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2165
Satiksmes ministrija
19.02.2024.
2021-TA-164
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2176
Satiksmes ministrija
19.02.2024.
2020-TA-1834
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 17.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0341
Satiksmes ministrija
19.02.2024.
2021-TA-161
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2145
Satiksmes ministrija
19.02.2024.
2021-TA-162
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2155
Satiksmes ministrija
19.02.2024.
2021-TA-475
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldītāja attīstības plānu"
Satiksmes ministrija
19.02.2024.
2021-TA-1855
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Pasaules Pasta savienības 27.kongresā izskatāmajiem jautājumiem
Satiksmes ministrija
19.02.2024.
2013-TA-806
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2013.gada 21.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2229
Satiksmes ministrija
16.02.2024.
2020-TA-1492
Informatīvais ziņojums "Par valsts aizdevuma izsniegšanu Ventspils brīvostas pārvaldei"
Satiksmes ministrija
16.02.2024.
2020-TA-1566
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2145
Satiksmes ministrija