Deklasificētie dokumenti

13.01.2023.
Informatīvais ziņojums “Par 2019.gada 5.aprīļa Euro grupas un neformālajā 2019.gada 5. -6.aprīļa Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai"" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr.48 44.§; 2018-TA-2036)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs"" (MK 24.03.2015. sēde; prot. Nr.16 54.§; 2015-TA-514)
Finanšu ministrija
27.04.2023.
Par Latvijas sākotnējo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Finanšu regulai, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam (MK 12.10.2010. sēde; prot. Nr.52 52.§; 2010-TA-2728)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 25.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0482, Nr.2017/0483, Nr.2017/0484 (MK 14.11.2017. sēde; prot. Nr.57 57.§; 2017-TA-2497)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem" (21.11.2018. sēde; prot. Nr. 53 53.§; 2018-TA-2380)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0402 (MK 15.07.2016. sēde; prot. Nr.36 50.§; 2016-TA-1490)
Finanšu ministrija
20.02.2023.
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2270 ( MK 26.11.2019. sēde; prot. Nr. 55 52.§; 2019-TA-2295)
Zemkopības ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0076 (MK 17.03.2020. sēde; prot. Nr.15 28.§; 2020-TA-388)
Finanšu ministrija
12.01.2023.
Informatīvais ziņojums “Par 2019.gada 13.septembra Euro grupas un neformālajā 2019.gada 13. -14.septembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
Finanšu ministrija
20.02.2023.
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0066 (MK 12.02.2019. sēde; prot. Nr.7 42.§; 2019-TA-239)
Zemkopības ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2011/0886 (MK 06.09.2011. sēde; prot. Nr.51 41.§; 2011-TA-2144)
Finanšu ministrija
26.04.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenertāldirektorāta 2011.gada oktobrī veiktās revīzijas rezultātā aprēķināto finanšu korekciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto finanšu vadības instrumentu aktivitāšu īstenošanu Latvijā un Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta 2011.gada decembrī veiktās revīzijas rezultātā aprēķināto finanšu korekciju par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētās finanšu vadības instrumentu aktivitātes īstenošanā Latvijā (MK 05.03.2013. sēde; prot. Nr.13 38.§; 2013-TA-450)
Finanšu ministrija
10.01.2023.
Pozīcija Nr.1 par Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības satvarā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu
Finanšu ministrija
16.02.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (MK 17.01.2012. sēde; prot. Nr.3 31.§) (2012-TA-96)
Zemkopības ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0074 (MK 10.03.2015. sēde; prot. Nr.14 29.§; 2015-TA-443)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par galīgās pievienotās vērtības nodokļa sistēmas dokumentu pakotni (MK 12.06.2018. sēde; prot. Nr. 28 35.§;2018-TA-1081)
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Sākotnējais viedoklis par Eiropas Komisijas 5.ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju" (MK 07.12.2010. sēde; prot. Nr.71 55.§; 2010-TA-3340)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0063 (MK 19.03.2019. sēde; prot. Nr.14 33.§; 2019-TA-509)
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Pozīcija Nr.2 par ES Kohēzijas politikas nākotni (MK 18.01.2011. sēde; prot. Nr.5 40.§; 2011-TA-125)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam (MK 15.10.2012. sēde; prot. Nr.57 1.§; 2012-TA-2370)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 21.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0656 (MK 10.11.2016. sēde; prot. Nr.61 45.§; 2016-TA-2483)
Finanšu ministrija
22.08.2022.
(22-TA-769) Informatīvais ziņojums "Par dabasgāzes apgādes drošuma aktuālo situāciju"
Ekonomikas ministrija