Deklasificētie dokumenti

12.01.2023.
Pozīcija Nr.2 Par Eiropas Savienības 2020.gada budžeta projektu un 2020.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr.1
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0159 (MK 18.03.2014. sēde; prot. Nr.17 33.§; 2014-TA-525)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums „Par aktualizētajām vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju, budžeta ieņēmumu prognozēm un vispārējās valdības budžeta bilances aprēķiniem 2014.-2016.gadam” (MK 08.01.2013. sēde; prot. Nr. 2 26.§; 2013-TA-25)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391 "Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai"" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr.48 47.§; 2018-TA-2039)
Finanšu ministrija
20.02.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas lauksaimniecības nozares konkurētspēju starp Baltijas valstīm un situāciju piena nozarē" (MK 01.09.2015. sēde; prot. Nr. 44 45.§; 2015-TA-1772)
Zemkopības ministrija
10.01.2023.
Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" līdzdalības izbeigšanu akciju sabiedrībā "Nord Pool Holding" un kopuzņēmuma izveidošanu
Finanšu ministrija
10.01.2023.
Rīkojuma projekts “Par atļauju akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls" līdzdalības izbeigšanai akciju sabiedrībā "Nord Pool Holding" un kopuzņēmuma izveidošanai
Finanšu ministrija
10.01.2023.
Informatīvais ziņojums “Par ES Kohēzijas politikas Vispārējo lietu Padomi 2019. gada 25. jūnijā”
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 17.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0340 (MK 13.10.2020. sēde; prot. Nr.61 37.§; 2020-TA-1958)
Finanšu ministrija
16.02.2023.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (MK 25.10.2017. rīkojums Nr.617 - vispārpieejams) (2017-TA-2310)
Zemkopības ministrija
01.03.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm (MK 07.08.2018. sēde; prot. Nr.37 84.§; 2018-TA-1524)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Rīkojuma projekts “Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai” (2018-TA-1104)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Likumprojekts "Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV" (MK 17.08.2010. sēde; prot. Nr. 42 41. §; 2010-TA-2207)
Finanšu ministrija
20.02.2023.
Informatīvais ziņojums par dzīvnieku izcelsmes pārtikas kravu veterināro robežkontroli,augu un augu produktu izcelsmes fitosanitāro kontroli VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (MK 05.06.2012. sēde; prot. Nr.32 24.§) (2012-TA-1181)
Zemkopības ministrija
15.02.2023.
Informatīvais ziņojums "Par pārtikas un veterinārās robežkontroles nodrošināšanu VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un Latvijas Republikas robežkontroles punktos ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku" (MK 09.06.2014. sēde; prot. Nr. 32 44.§)
Zemkopības ministrija
04.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.4 par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2010.gada plānošanas periodam (MK 25.06.2012. sēde; prot. Nr.35 1.§; 2012-TA-1459)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un British-American Tobacco (Holdings) Limited" (MK 21.05.2013. sēde; prot. Nr.30 7.§; 2010-TA-1848)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr.48 46.§; 2018-TA-2038)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0068 (MK 19.038.2019. sēde; prot. Nr.14 34.§; 2019-TA-510)
Finanšu ministrija
20.02.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2062 (MK 13.08.2013. sēde; prot. Nr. 44 170.§) (2013-TA-2237)
Zemkopības ministrija
26.04.2023.
Par informatīvo ziņojumu par nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 2011.gada oktobrī veiktās revīzijas rezultātā aprēķināto finanšu korekciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto finanšu vadības instrumentu aktivitāšu īstenošanu Latvijā (2012-TA-1726)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums „Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2017.-2019.gadā” (MK 02.08.2016. sēde; prot. Nr.38 47.§; 2016-TA-1591)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 25.janvāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0482 un Nr.2017/0483 (MK 13.03.2018. sēde; prot. Nr.15 37.§; 2018-TA-480)
Finanšu ministrija
13.02.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti atsevišķu dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, apkarošanas un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai"
Zemkopības ministrija