Deklasificētie dokumenti

21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0268 (MK 23.04.2019. sēde; prot. Nr.21 33.§; 2019-TA-757)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0388 (MK 18.09.2018. sēde; prot. Nr.43 34.§; 2018-TA-1872)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs"" (MK 24.03.2015. sēde; prot. Nr.16 54.§; 2015-TA-514)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pārstāvību tiesvedībās" (MK 22.03.2016. sēde; prot. Nr.14 44.§; 2016-TA-481)
Finanšu ministrija
27.12.2022.
Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcīnu ieviešanas stratēģiju"
Veselības ministrija
24.04.2023.
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (MK 01.04.2014. sēde; prot. Nr.19 37.§; 2014-TA-631)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc. LLC., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl. (MK 17.08.2010. sēde; prot. Nr. 42 40. §; 2010-TA-2206)
Finanšu ministrija
20.04.2023.
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļu" (MK 07.08.2012. sēde; prot. Nr.44 27.§; 2012-TA-1764)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija "ASV likums par prasībām attiecībā uz ārvalstu kontiem nodokļu uzlikšanas vajadzībām" (MK 29.05.2012. sēde; prot. Nr.30 51.§; 2012-TA-1211)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām" (MK 29.04.2014. sēde; prot. Nr.25 53.§; 2014-TA-841)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums “Par Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma Nr.50 9.§ “Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” 6.punktā un 10.§ “Likumprojekts “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”” 6.punktā dotā uzdevuma izpildi” (MK 03.10.2017. sēde; prot. Nr.49 55.§; 2017-TA-2038)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
Likumprojekts "Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc. LLC., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl." (MK 17.08.2010. sēde; prot. Nr. 42 40. §; 2010-TA-2206)
Finanšu ministrija
27.12.2022.
Informatīvais ziņojums “Par dubultās pilsonības izveidošanās un pastāvēšanas jautājumiem”
Iekšlietu ministrija
20.02.2023.
Informatīvais ziņojums "Par zaudējumiem piena nozarē" (MK 03.11.2014. sēde; prot. Nr. 59 43.§; 2014-TA-2469)
Zemkopības ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0456 (MK 17.11.2015. sēde; prot. Nr.60 41.§; 2015-TA-2556)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 24.septembra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2149 (MK 23.10.2018. sēde; prot. Nr.49 56.§; 2018-TA-2196)
Finanšu ministrija
26.04.2023.
Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā" (MK 20.04.2021. sēde; prot. Nr.34 56.§; 2021-TA-841)
Finanšu ministrija
12.01.2023.
Informatīvais ziņojums “Par 2019.gada 13.jūnija Euro grupas un 2019.gada 14.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem”
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0268 (MK 13.11.2018. sēde; prot. Nr.52 54.§; 2018-TA-2349)
Finanšu ministrija
27.12.2022.
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Komisijas noslēgtajā Covid-19 vakcīnas iepirkuma līgumā"
Veselības ministrija
04.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada plānošanas periodam (MK 15.11.2011. sēde; prot. Nr.67 53.§; 2011-TA-2843/14967)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 7.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2149 (MK 07.08.2018. sēde; prot. Nr.37 85.§; 2018-TA-1552)
Finanšu ministrija
12.01.2023.
Informatīvais ziņojums “Par 2019.gada 7.novembra Euro grupas un 2019.gada 8.novembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem”
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0067 (MK 19.03.2019. sēde; prot. Nr.14 31.§; 2019-TA-502)
Finanšu ministrija