Deklasificētie dokumenti

04.04.2023.
21-TA-1445
“Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”
Iekšlietu ministrija
22.08.2022.
(22-TA-769) Informatīvais ziņojums "Par dabasgāzes apgādes drošuma aktuālo situāciju"
Ekonomikas ministrija
23.04.2024.
2020-TA-2050
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības stratēģija
Veselības ministrija
11.07.2024.
23-TA-1589
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 231 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"
Finanšu ministrija
02.07.2024.
23-TA-1236
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 27. jūnija rīkojumā Nr. 461 "Par 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā dienesta izpildi"
Aizsardzības ministrija
16.02.2024.
2020-TA-1492
Informatīvais ziņojums "Par valsts aizdevuma izsniegšanu Ventspils brīvostas pārvaldei"
Satiksmes ministrija
29.06.2023.
2019-TA-1505
Informatīvais ziņojums "Informācija par Latvijas Republikas nostājas projektā par prejudiciālā nolēmuma lūguma procesu Eiropas Savienības Tiesas lietā C-206/19 KOB ietverto jautājumu regulējošo normatīvo aktu atbilstību Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām"
Zemkopības ministrija
26.02.2024.
2021-TA-1300
Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomē 2021.gada 3.jūnijā" (deklasificēta daļa dokumentu)
Satiksmes ministrija
13.03.2024.
2014-TA-1826
Informatīvais ziņojums "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu Latvijā sagatavošanas un norises nodrošināšanas vadlīnijas"
Ārlietu ministrija
08.03.2024.
2019-TA-203
Informatīvais ziņojums "Latvijas valdības komentāri par Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību piekto ziņojumu par Latviju"
Ārlietu ministrija
08.03.2024.
2019-TA-203
Informatīvais ziņojums "Latvijas valdības komentāri par Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību piekto ziņojumu par Latviju"
Ārlietu ministrija
19.04.2024.
2014-TA-2988
Informatīvais ziņojums "Līdzfinansējuma piesaiste Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumiem Latvijā"
Ārlietu ministrija
23.04.2024.
2017-TA-487
Informatīvais ziņojums "Neatliekamās palīdzības, t.sk. dzemdību nodrošināšanas plāna īstenošana"
Veselības ministrija
16.04.2024.
2012-TA-1999
Informatīvais ziņojums "Par 2 558 104 latu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālā"
Veselības ministrija
21.03.2024.
2015-TA-2571
Informatīvais ziņojums "Par 32. Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness konferenci 2015.gada 8 - 10.decembrī Ženēvā"
Ārlietu ministrija
13.09.2023.
2015-TA-1993
Informatīvais ziņojums "Par administratīvo līgumu, ar kuru tiek izbeigts tiesiskais strīds par Ministru kabineta 2010.gada 2.marta rīkojumu Nr.131 "Par meža zemes transformāciju Upes ielā 1a, Jūrmalā""
Zemkopības ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas darbiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai" (2013-TA-2024)
Finanšu ministrija
13.09.2023.
2010-TA-911
Informatīvais ziņojums "Par apzīmējuma "šampanietis" lietošanu Latvijā"
Zemkopības ministrija
13.02.2024.
2017-TA-1141
Informatīvais ziņojums "Par ar Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumu Nr.275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbu īstenošanai" apstiprinātajā Valdības rīcības plāna 15.1.punktā Satiksmes ministrijai dotā uzdevuma izpildi"
Satiksmes ministrija
21.02.2024.
2014-TA-1754
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu kopuzņēmuma izveidi Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta realizēšanai un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" dibināšanu"
Satiksmes ministrija
27.12.2022.
2020-TA-2317
Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcīnu ieviešanas stratēģiju"
Veselības ministrija
15.04.2024.
2020-TA-2317
Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcīnu ieviešanas stratēģiju"
Veselības ministrija
23.10.2023.
2016-TA-2432
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" ieviešanas riskiem""
Kultūras ministrija
21.03.2024.
2015-TA-183
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumu lietā Yelverton Investments B.V. un citi pret Latviju"
Ārlietu ministrija
19.03.2024.
2016-TA-2681
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Kiršteins pret Latviju"
Ārlietu ministrija