Deklasificētie dokumenti

04.04.2023.
21-TA-1445
“Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”
Iekšlietu ministrija
22.08.2022.
(22-TA-769) Informatīvais ziņojums "Par dabasgāzes apgādes drošuma aktuālo situāciju"
Ekonomikas ministrija
29.06.2023.
2019-TA-1505
Informatīvais ziņojums "Informācija par Latvijas Republikas nostājas projektā par prejudiciālā nolēmuma lūguma procesu Eiropas Savienības Tiesas lietā C-206/19 KOB ietverto jautājumu regulējošo normatīvo aktu atbilstību Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām"
Zemkopības ministrija
13.09.2023.
2015-TA-1993
Informatīvais ziņojums "Par administratīvo līgumu, ar kuru tiek izbeigts tiesiskais strīds par Ministru kabineta 2010.gada 2.marta rīkojumu Nr.131 "Par meža zemes transformāciju Upes ielā 1a, Jūrmalā""
Zemkopības ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas darbiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai" (2013-TA-2024)
Finanšu ministrija
13.09.2023.
2010-TA-911
Informatīvais ziņojums "Par apzīmējuma "šampanietis" lietošanu Latvijā"
Zemkopības ministrija
27.12.2022.
Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcīnu ieviešanas stratēģiju"
Veselības ministrija
28.06.2023.
2020-TA-852
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 13.maija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
28.06.2023.
2020-TA-2142
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 16.novembra neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
28.06.2023.
2020-TA-1231
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 29.jūnija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
28.06.2023.
2020-TA-1032
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 8.jūnija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
15.09.2023.
2011-TA-387
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 21.februāra sanāksmē izskatāmo jautājumu"
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2016-TA-2682
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 12.-13.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem""
Zemkopības ministrija
06.09.2023.
2018-TA-495
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 19.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
29.06.2023.
2019-TA-843
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 14.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
29.06.2023.
2019-TA-1304
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 15.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
28.06.2023.
2020-TA-1355
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 20.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
28.06.2023.
2020-TA-1750
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 21.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
28.06.2023.
2021-TA-1875
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 19.jūlija sanāksmē izskatītajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
28.04.2023.
2021-TA-130
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 25.janvāra neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem" (MK 21.01.2021. sēde; prot. Nr.8 33.§; 2021-TA-130)
Zemkopības ministrija
14.06.2023.
2021-TA-918
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 26.aprīļa neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem" (MK 20.04.2021. sēde; prot. Nr.34 51.§)
Zemkopības ministrija
27.02.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs"" (MK 12.07.2016. sēde; prot. Nr. 35 44.§; 2016-TA-1381)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs"" (MK 24.03.2015. sēde; prot. Nr.16 54.§; 2015-TA-514)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs"" (MK 24.03.2015. sēde; prot. Nr.16 54.§; 2015-TA-514)
Finanšu ministrija
25.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Par kapitālsabiedrību, kurās Finanšu ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, 2013.gadā plānotajiem finansiālajiem rādītājiem, sasniedzamajiem rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem" (2013-TA-52)
Finanšu ministrija