Noteikumi par algu subsīdijas atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos

Atzinumu sniegšanas termiņš ir beidzies!
Ja sniegsiet atzinumu pēc noteiktā termiņa, tad atbildīgā ministrija ir tiesīga virzīt projektu neapstrādājot šo atzinumu iebildumus un priekšlikumus!
Lai iesniegtu iebildumus / priekšlikumus ir jāpieslēdzas kā juridiskas personas pārstāvim!
Projekta ID
22-TA-2187
Tiesību akta nosaukums
Noteikumi par algu subsīdijas atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos
Tiesību akta veids
Noteikumu projekts
Atbildīgā ministrija
Ekonomikas ministrija
Politikas jomas
Komercdarbības attīstība; Konkurētspējas attīstība
Sagatavotājs
Ilze Baltābola (EM)
Atsaukšanas komentārs
Zaudējis aktualitāti.

Saskaņošana

Pieprasīts
Sniegšanas termiņš
12.07.2022.
26.07.2022.