Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" 195. atskaites punkta "Mācību centra izveide" īstenošanas termiņa kavējumu

Projekta ID
24-TA-851
Tiesību akta nosaukums
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" 195. atskaites punkta "Mācību centra izveide" īstenošanas termiņa kavējumu
Tiesību akta veids
Informatīvais ziņojums
Atbildīgā ministrija
Tieslietu ministrija
Politikas jomas
Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti
Sagatavotājs
Signija Loce (TM)
Saskaņojumi

Saskaņošana

Pieprasīts
Sniegšanas termiņš
09.04.2024.
12.04.2024.

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
23.04.2024. 12:30
Ministru kabineta 23.04.2024. sēde
Pieņemts