Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-854 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par Saeimai 2021.gadā iesniedzamo ziņojumu par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.3 panta praktiskās piemērošanas gaitu un rezultātiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-853
Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM, VK
03.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-852
Par finansējuma nodrošināšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanai 2022. gadā
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-851
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2021.
21-TA-850 (IP)
Informatīvais ziņojums par jaunas Eiropas Savienības aģentūras – Eiropas iestādes cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu (AMLA) – izveidi un Latvijas kandidatūras izvirzīšanu aģentūras mītnes vietai
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
21-TA-849
Vides trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plānu vides trokšņa pārvaldībai izstrādes noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, SAM, TM, VM
03.05.2022.
11.05.2022.
21-TA-848
Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
02.11.2021.
09.11.2021.
21-TA-847
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, LM, TM
17.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-846
Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada domei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM
03.11.2021.
16.11.2021.
21-TA-845
Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM
02.11.2021.
15.11.2021.
21-TA-844
Ministru kabineta noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)" 14.1.1.1. pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" īstenošanas nosacījumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
07.12.2021.
21-TA-843
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
29.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-842
Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā EuroSkills 2021
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
28.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-841
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
04.11.2021.
21-TA-840
Par Latvijas Republikas delegāciju 2021. gada 30. novembra - 3. decembra Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē Ženēvā (Šveicē) un ar to saistītajā 2021. gada 29. novembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Ženēvā (Šveicē)
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM, ZM
05.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-838
Par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
27.10.2021.
21-TA-837
Informatīvais ziņojums “Par gultu izvēršanu Covid-19 pacientiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
26.10.2021.
21-TA-836 (IP)
Informatīvais ziņojumspar atjaunojamās enerģijas statistikas darījumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-835
Saeimas lēmumprojekts "Par Saeimas piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē par tiešās rekapitalizācijas instrumenta atcelšanu"
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, ĀM
28.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-834
Par nekustamā īpašuma “Ausekļa iela 5”, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
27.10.2021.
10.11.2021.
21-TA-833
Pavadvēstule "Par ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikasministru padomes 2021. gada 26. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-832
Informatīvais ziņojums “Par drošu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.10.2021.
21-TA-831
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23.12.2021.
21-TA-830 (IP)
Paskaidrojuma projekts administratīvajā lietā Nr.A420247221
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-829
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
25.11.2021.
02.12.2021.