Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2069
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
30.06.2022.
22-TA-2068
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
26.07.2022.
22-TA-2067
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
11.08.2022.
22-TA-2066
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 530 "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
27.07.2022.
22-TA-2065
Par nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošībuEiropas Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās" iekļaušanu šī gada 5. jūlija Ministru kabineta sēdes darba kārtībā
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2064
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
29.06.2022.
22-TA-2063 (IP)
Rakstveida paskaidrojums civillietā Nr.C30523222 par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-2062
Par nekustamā īpašuma Kalvenes ielā 14A, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.08.2022.
22-TA-2061
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
30.09.2022.
22-TA-2060
Grozījumi Notariāta likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LZNP
12.08.2022.
26.08.2022.
22-TA-2059
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
02.08.2022.
22-TA-2058
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.06.2023.
22-TA-2057
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
30.08.2022.
22-TA-2056
Par Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības Vienošanās par pilsoņu savstarpējiem braucieniem denonsēšanu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21.07.2022.
22-TA-2055
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.11.2022.
22-TA-2054
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
04.07.2022.
22-TA-2053
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2052
Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem augstākajā izglītībā un zinātnē
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
12.07.2022.
22-TA-2051 (DV)
Par nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2050
Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
23.01.2023.
22-TA-2049 (IP)
Par Rail Baltica projekta ieviešanas progresu Latvijā 2022. gada 2. ceturksnī
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22-TA-2048
Grozījums likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
23.01.2023.
22-TA-2047 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2046 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2045
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra rīkojumā Nr. 125 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
15.07.2022.