Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2045
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra rīkojumā Nr. 125 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
15.07.2022.
22-TA-2044
Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.07.2022.
22-TA-2043
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa rīkojumā Nr. 288 "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.08.2022.
22-TA-2042
Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 ''Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības ''Privatizācijas aģentūra'' personā''.
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
08.08.2022.
22.08.2022.
22-TA-2041
Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem grozījumu izdarīšanai Pasta likumā attiecībā uz citu valstu izraudzīto pasta operatoru darbību Latvijas teritorijā ievērojot Pasaules Pasta savienības regulējumu un Eiropas Komisijas secinājumus par iespējamajiem grozījumiem pasta jomas regulējošajā ietvarā.”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
08.07.2022.
22-TA-2040
Ministru kabineta vēstules projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un saliedētības komisijai "Par atbalsta nodrošināšanu nevaldības organizācijām, kuras sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22.06.2022.
22-TA-2038
"Par 2022. gada 28. jūnija Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem" un nacionālo pozīciju projektiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2037
Par Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 27. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2036
Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Gustava Zemgala gatvē 80–150A, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.09.2022.
22-TA-2035
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 514 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.08.2022.
22-TA-2034
Informatīvais ziņojums par darba vidē balstītas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” ilgtspējas nodrošināšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
07.07.2022.
22-TA-2033 (IP)
Par piedāvājumu uzsākt izlīguma sarunas ieguldījumu strīdā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
22-TA-2032
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz patērētāju iespēcināšanu zaļās pārkārtošanās procesam, nodrošinot viņiem labāku aizsardzību pret negodīgu praksi un viņu labāku informētību, groza Direktīvu 2005/29/EK un Direktīvu 2011/83/ES"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2031
Par perorāli lietojamo speciālo pārtiku
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
10.08.2022.
22-TA-2030
Par Mārtiņu Libertu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21.06.2022.
22-TA-2029
Par normatīvā regulējuma priekšlikumiem elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu gadījumā. 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
19.08.2022.
22-TA-2028
Par apropriācijas palielināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
15.08.2022.
22-TA-2027 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Robežsardzes dienesta Kinoloģijas centram
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-2026 (IP)
Par valsts kustamas mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Robežsardzes dienesta Kinoloģijas centram
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-2025
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Integrētā jūrlietu politika"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.11.2022.
22-TA-2024
Par speciālās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
18.10.2022.
22-TA-2023
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21.06.2022.
22-TA-2022
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2022. gada 23.-24. jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-2021
Grozījums Augstskolu likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2019 (IP)
Programmas "Aizdevumi Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai" rādītāju novērtējums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija