Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1571
Par Ministru kabineta 2019. gada 12. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 13 1. §) “Noteikumu projekts "Par grozījumiem Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par spēku zaudējušu un par pilnvarojumu parakstīt grozījumus Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vācijas Federālās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
15.12.2021.
21-TA-1570 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par 2021. gada 6. decembra Euro grupas un 2021. gada 7.decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-1569 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420279121
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1568
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, TM, VM
06.12.2021.
06.12.2021.
21-TA-1567
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, TM, VM
06.12.2021.
06.12.2021.
21-TA-1566
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
27.06.2022.
21-TA-1565
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Par 2021. gada 16.-17.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1564
Par atbalsta programmas „Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” pagarinājumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
03.12.2021.
06.12.2021.
21-TA-1563
Grozījumi Enerģētikas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
16.11.2023.
21-TA-1562
Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
03.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-1561
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
06.01.2022.
21-TA-1560
Par bibliotēku nozares politikas īstenošanas pilnveides pasākumiem
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
02.04.2022.
21-TA-1559
Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei “Arēna Rīga”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
06.12.2021.
21-TA-1558
Par informatīvo ziņojumu “Par sesto Austrumu partnerības samitu 2021. gada 15. decembrī”.
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1557
Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
DVI, FM, IEM, TM, VARAM, VK, ĀM
12.05.2023.
25.05.2023.
21-TA-1556
Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.01.2022.
21-TA-1555
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
13.12.2021.
20.12.2021.
21-TA-1554
Informatīvais ziņojums par vienošanos par kopīgiem pārziņiem personas datu apstrādei saistībā ar sadarbības mehānismu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulu (ES) 2019/452 (2019. gada 19. marts), ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
ĀM
06.12.2021.
09.12.2021.
21-TA-1553
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM
08.12.2021.
22.12.2021.
21-TA-1552
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 9. decembra izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-1551
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
09.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-1550
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.12.2021.
21-TA-1549
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
26.07.2022.
21-TA-1548
Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.martam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
15.12.2021.
22.12.2021.
21-TA-1547
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
07.12.2021.