Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1446
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
17.02.2022.
21-TA-1445
“Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
26.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-1444
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 750 "Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
28.06.2022.
21-TA-1443
Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku norises laiku
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
28.01.2022.
21-TA-1442
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LM, TM
26.11.2021.
01.12.2021.
21-TA-1441
Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022.gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LLPA, LPS, TM
14.12.2021.
21.12.2021.
21-TA-1440
Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.05.2022.
21-TA-1439
Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Talsu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.03.2022.
21-TA-1438
Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
30.11.2021.
21-TA-1437
Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V1040", "Autoceļš V1047" Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
10.03.2022.
21-TA-1436
Par nekustamā īpašuma “Kauļi 2”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
14.02.2022.
21-TA-1435
Par nekustamā īpašuma “Liepiņas” Taurupes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
28.12.2021.
21-TA-1434
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta − publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
01.03.2022.
21-TA-1433
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 360 "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
01.03.2022.
21-TA-1432
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 790 "Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
01.03.2022.
21-TA-1431
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2018/842 par dalībvalstu saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem no 2021. līdz 2030. gadam, kas veicina klimata pasākumus, lai izpildītu Parīzes nolīgumā noteiktās saistības”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1430
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1016 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
01.03.2022.
21-TA-1429
Par nacionālās pozīcijas projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1428
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/1814 attiecībā uz kvotu apjomu, kas jāievieto tirgus stabilitātes rezervē Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai līdz 2030, ietverot Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, Lēmumam (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un Regulu (ES) 2015/757”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1427
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
25.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-1426
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-1425
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
21-TA-1424
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
13.12.2021.
21-TA-1423 (IP)
Par atļauju saglabāt līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1422
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija