Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2274
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu par Sadarbības un pārbaudes mehānisma Bulgārijai un Rumānijai slēgšanu"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2273 (IP)
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 15. septembra Euro grupas un 2023.gada 15.-16. septembra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
23-TA-2272
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LADS, TM, ZM
27.09.2023.
02.10.2023.
23-TA-2271
Par atbalstāmo valsts galvojumu projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Finanšu ministrija
18.09.2023.
23-TA-2270
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
14.09.2023.
28.09.2023.
23-TA-2269
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21.09.2023.
23-TA-2268
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" peļņas daļu par 2022.gadu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM, VK
15.09.2023.
29.09.2023.
23-TA-2267 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
23-TA-2266
Par Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu attīstības plānu 2024.-2026. gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, VK
11.09.2023.
25.09.2023.
23-TA-2265
Valsts darba inspekcijas integrētās informācijas sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
23-TA-2263
Grozījums likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM
28.09.2023.
03.10.2023.
23-TA-2262
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 18. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
23-TA-2261
Par apropriācijas palielināšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM
29.09.2023.
06.10.2023.
23-TA-2258
Par nekustamā īpašuma “Kalnozoli”, Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
12.09.2023.
26.09.2023.
23-TA-2257
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Izglītības un jaunatnes ministru padomes 2023. gada 18.-19. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2256
Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā 75, Rīgā, nodošanu Kultūras ministrijas valdījumā un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" pamatkapitālā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM
08.09.2023.
27.09.2023.
23-TA-2255
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 14. augusta rīkojumā Nr. 388 "Par Ārlietu ministrijai piešķirto finansējumu Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģijas Karalistē, nomas maksas un uzturēšanas izdevumu segšanai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM
22.09.2023.
27.09.2023.
23-TA-2253
Par nekustamo īpašumu "Kalna Ģūģi-1" un "Kalna Ģūģi 2" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
02.10.2023.
23-TA-2252
Par finansējumu Rīgas konferences rīkošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
20.09.2023.
23-TA-2251
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM
27.09.2023.
04.10.2023.
23-TA-2250
Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM
11.09.2023.
25.09.2023.
23-TA-2249
Par Valsts nekustamo īpašumu vienotas pārvaldīšanas plānu 2024.-2026.gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
AM, EM, IEM, IZM, KEM, KM, KNAB, LM, LRVK, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
08.09.2023.
27.09.2023.
23-TA-2247
Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 7, Ikšķilē, Ogres novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A6 "Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)" pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
15.09.2023.
29.09.2023.
23-TA-2245
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 460 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LFNA, TM
14.09.2023.
28.09.2023.
23-TA-2244
Par Nolīgumu, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju, par jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu teritorijās, kas ir ārpus valstu jurisdikcijas.
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.09.2023.