Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1321
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
24.11.2021.
01.12.2021.
21-TA-1320 (IP)
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2021.gada 30.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0461 un Nr. 2021/0462
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1319
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-1317
Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
16.12.2021.
03.01.2022.
21-TA-1316
Par valstij piekritīgas zemes vienības nodošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdījumā un pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
17.11.2021.
21-TA-1315
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.01.2022.
21-TA-1314 (IP)
Latvijas nostāja uz 2021.gada 29.septembra formālo paziņojumupārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0463
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1313
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-1312 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420269521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1311
Par informatīvā ziņojuma “Par 2021.gada26.novembra neformālajā Eiropas Savienības ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem, padomes sanāksmē izskatāmajiemjautājumiem” iesniegšanu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1310
Grozījumi Muitas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
29.12.2022.
21-TA-1309 (IP)
Paskaidrojumi administratīvajā lietā Nr. A420267521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1308 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420270821
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1307
Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.02.2022.
21-TA-1306 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420270521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1305 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420268221
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1304 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420266221
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1303 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420270421
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1302 (IP)
Paslaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420269221
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1301 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420270221
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1300 (IP)
Paskaidrojumi administratīvajā lietā Nr. A420269021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1299 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420269721
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1298 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420261621
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1297 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420261621 (A420260321)
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1296 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420269821
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija